Ook Voorschoten en Noordwijk gaan ons structureel financieren

De brief die de Leidse wethouder Ashley North begin februari stuurde naar de colleges van B&W van de gemeenten waarin de regionale dierenambulance actief is, begint vruchten af te werpen. In zijn brief vroeg hij de gemeenten om de dierenambulance te gaan bekostigen met € 0,25 per inwoner.
B&W van Zoeterwoude had daar in november vorig jaar als eerste gemeente toe besloten. Voor Paul ’t Lam van de GroenLinks-fractie in Voorschoten was dit aanleiding om zijn college voor te stellen zich hierbij aan te sluiten en het jaarlijkse bedrag van € 5.000,= te verhogen naar ca. € 6.375,=. Op 21 maart heeft het college van B&W van Voorschoten daartoe besloten. Met ingang van 2024 zal dit bedrag aan de stichting worden overgemaakt.

Ook in andere gemeenten speelt de discussie. In Katwijk is een motie met dezelfde strekking aanvaard.
Noordwijk heeft hiertoe deze week besloten na een motie van Lijst de Moor en PUUR.
In Teylingen is zo’n motie ingediend. Daar moet nog een besluit over worden genomen.
Leiderdorp staat positief tegenover de gedachte, maar moet die nog uitwerken en in Oegstgeest worden hierover, mede na het inspreken tijdens recente commissievergaderingen, binnenkort besluiten verwacht.

“Wij zijn ontzettend blij met deze ontwikkeling”, laat voorzitter Jaap van Meijgaarden weten, “Als alle gemeenten hiertoe besluiten, voorzien we dat ons begrootte exploitatietekort aanzienlijk zal worden teruggebracht en onze afhankelijkheid van toevallige legaten sterk afneemt. De noodzaak om onze inkomsten verder te vergroten, door meer donateurs te werven en acties te voeren, zoals het afgelopen jaar, blijft echter bestaan. We hebben daar vertrouwen in. We merken steeds meer dat ons werk op veel sympathie van het publiek kan rekenen”.

Katwijk gaat stichting structureel financieren

Na Leiden, Voorschoten en Zoeterwoude heeft de gemeente Katwijk ook besloten om onze stichting structureel te gaan financieren. Een motie van D66, PvdA, SGP, ChristenUnie en DURF heeft hiervoor gezorgd.
Hartelijk dank, wij zijn hier erg blij mee. En voor gewonde en ontheemde dieren in ons werkgebied betekent dit weer een stukje meer zekerheid dat wij ze kunnen helpen.

Persbericht: Oproep wethouder North aan regiogemeenten

Onze stichting is verheugd over de brief die wethouder Ashley North van Leiden aan de andere gemeenten in onze regio heeft verstuurd (> Brief A North oproep ondersteuning Dierenambulance). In die brief nodigt hij de andere gemeenten uit ons ook structureel financieel te gaan steunen. Dit omdat het dierenwelzijn daarmee gediend is, maar ook omdat de opvang van ontheemde, gewonde en zwerfdieren een wettelijke (zorg)taak van gemeenten is en die taak zonder ambulancedienst niet uitvoerbaar is.
Onze stichting heeft niet om volledige financiering door gemeenten gevraagd, maar slechts om ca. 40% van onze uitgaven. Onze afhankelijkheid van met name legaten en erfenissen is te groot, waardoor wij kwetsbaar zijn, onze dienstverlening in gevaar zou kunnen komen en wij die mogelijk verder zouden moeten beperken. Op dit moment missen wij bijvoorbeeld zowel de vrijwilligers als de financiën om ook 's nachts uit te kunnen rukken, terwijl dat wel onze ambitie is. Structurele financiële steun van de gemeenten zou ook daarvoor van belang zijn. Wij hopen dan ook op positieve reacties van de andere gemeenten.

 

Interview: Zeepaardje aangespoeld op het strand

Een bijzonder ritje, helaas zonder goede afloop. Wandelaars vonden op het strand bij Langevelderslag in Noordwijk een levend zeepaardje. Dit maken wij heel weinig mee dus wij konden ze alleen vertellen dat hij in een zakje moest met zeewater. Via internet kwam ambulancerijder Wies erachter dat er voor zeepaardjes o.a. een opvang is bij Diergaarde Blijdorp / Rotterdam Zoo.

De vinders en ambulance reden elkaar tegemoet en we brachten hem eerst naar onze basis. Helaas bleek de beauty bij aankomst overleden. Heel jammer.

> klik hier voor het interview met Wies bij Omroep West

Tip: Aangezien de temperatuur aan het veranderen is, gaan we deze diertjes waarschijnlijk vaker vinden.
Mocht je een aangespoeld zeepaardje vinden: doe hem in een zakje met zeewater (geen kraanwater!). Het zakje dichtknopen met ruim lucht erbij, net zoals je bijv. visjes meekrijgt uit de winkel. Doe ook iets in het zakje waaraan hij zich kan vasthouden, bijv. een stukje zeewier (of takje, wattenstaafje). Het zakje moet koud blijven.

 

Dierenambulance herenigt geleidehond met eigenaresse

Tijdens het nieuwjaarsfeest dat wij gisteravond voor onze medewerkers en vrijwilligers organiseerden, kwam er een melding: een echtpaar in Oegstgeest had een loslopende golden retriever in huis genomen. Ambulancerijders Henk & Marcel, die ook even op het feest waren, gingen direct op pad. We konden de eigenaar helaas niet direct bereiken dus Pim, zo bleek, zou naar asiel Stevenshage worden gebracht. Al op weg kregen we een telefoontje van een geëmotioneerde mevrouw, dat haar hulphond was ontsnapt via de door de harde wind losgewaaide achterdeur na een harde knal. En door haar handicap kon ze hem niet zelf zoeken. Als een blindengeleidehond geen tuig om heeft, gedraagt hij zich als een 'gewone' hond en die nemen soms de pootjes.
Gelukkig konden we mevrouw geruststellen. Haar hond was terecht en we konden hem direct bij haar afleveren. Liefdevol en met tranen in haar ogen sloot ze de hond weer in haar armen.
“Als onze vrijwilligers met zo’n verhaal terugkomen, houd ik het zelf ook niet altijd droog”, vertelde coördinator Yvonne. “Daarvoor doen we dit, dat maakt ons werk zo waardevol.”
[foto: Hulphond Nederland]

Nieuwe dierenambulance en transportauto feestelijk in gebruik genomen

“Wie had begin 2022 kunnen denken dat we vandaag twee splinternieuwe voertuigen in gebruik zouden nemen, die door een ondernemer en via crowdfunding konden worden gefinancierd?”, begon voorzitter Jaap van Meijgaarden zijn toespraak in de oude brandweerkazerne in Leiderdorp.
Hij bedankte vrijwilligers Erwin Haveman en Henri Vorst voor het vele werk dat zij daarvoor hadden verricht: het uitzoeken van een geschikt type voertuig, het vinden van een dealer die bereid was een aantrekkelijke korting te geven en het ontwerpen van een efficiënte inrichting van de dierenambulance. Ook de striping is uniek, ontworpen door vrijwilliger Marcel van Gaalen.
Na het binnenrijden van de nieuwe voertuigen konden die door de aanwezigen worden bewonderd. De voorzitter bedankte nogmaals de eigenaar van Praxis Leiderdorp, die de financiering van de transportauto voor zijn rekening had genomen en de vele grote en kleine sponsoren die de crowdfunding van de dierenambulance tot een succes maakten. Die laatsten kregen een welgemeend applaus van de aanwezige medewerkers, vrijwilligers en andere genodigden. Hartelijk dank namens de dieren! ❤️

Video Unity Nieuws

Prachtige donatie van klanten Mijn Tafel Leiden

Vandaag heeft coördinator Yvonne Neuteboom een cheque ontvangen van Mijn Tafel Leiden ter waarde van € 175,00.
Mijn Tafel aan de Haarlemmerstraat is een winkel waar mensen een tafel kunnen huren om spullen te verkopen.
Ook staat er in Leiden een tafel met gedoneerde spullen, waarvan de volledige opbrengst naar een goed doel gaat. En het afgelopen half jaar was dat onze dierenambulance en vogelopvang.
Hartelijk dank namens de dieren!

Stichting ontvangt nieuwe transportauto van Praxis Leiderdorp

Vanmiddag overhandigde de eigenaar van Praxis Megastore Leiderdorp, Jan Kroese, ons de sleutels van onze nieuwe transportauto. Toen hij de 17 jaar oude voorganger een keer naast zich hoorde pruttelen, bedacht hij dat daar iets aan gedaan moest worden.
Het is niet de eerste keer dat Jan Kroese besloten heeft zijn hart te volgen en een transportauto aan een dierenorganisatie te schenken. Eerder deed hij dat al met de Stichting SPHOEK (=Spaanse Honden Ook Een Kans), die zwerfhonden opvangt in Spanje, welke meevliegen op het ticket van een passagier naar Nederland.
"Wij zijn ontzettend blij met deze nieuwe transportauto, een prachtig kerstcadeau", zegt voorzitter Jaap van Meijgaarden. "We zijn beperkt gehuisvest, waardoor we vrijwel dagelijks vogels en wilde dieren naar opvang elders in de regio moeten brengen en voor dat transport heb je niet een compleet ingerichte ambulance nodig. Deze transportauto is daarvoor meer dan welkom, ook omdat wij als gevolg van de sluiting van Wildopvang Zuid-Holland in Delft veel verder moeten rijden met wilde dieren die wij niet zelf mogen verzorgen. Daarnaast levert de vogelgriep ons ook extra ritten op en het ziet er naar uit dat dat permanent het geval zal zijn."
Namens bestuur, medewerkers en vrijwilligers, heel hartelijk dank!

🎄🎊 Gezellige feestdagen en een beestachtig goed 2023! 🎊🎄

Namens bestuur, medewerkers en vrijwilligers van Dierenambulance & Vogelasiel Regio Leiden, en natuurlijk de dieren die wij dit jaar konden helpen:
Hartelijk dank aan alle melders, volgers, donateurs en alle anderen die ons dit jaar hielpen en steunden❤️.

 

 

[ontwerp: Marcel van Gaalen | illustratie: Henk van der Gugten]

logo Zeterwoude

Persbericht: Zoeterwoude steunt de dierenambulance

Al jaren pleit het bestuur van de regionale dierenambulance er bij de betrokken gemeenten voor om de werkzaamheden van de stichting structureel te steunen. Het college van B&W van Zoeterwoude heeft besloten met ingang van dit jaar een bijdrage van € 0,25 per inwoner aan de dierenambulance toe te kennen en dat ook de komende jaren te blijven doen.
“Het opvangen van (wilde) dieren zonder eigenaar is een wettelijke taak van gemeenten”, laat burgemeester en portefeuillehouder Fred van Trigt van Zoeterwoude weten. “De dierenambulance ontvangt wekelijks meerdere verzoeken uit Zoeterwoude. Ze maken jaarlijks meer dan 100 ritten naar onze gemeente. Dat doen ze met vele vrijwilligers. Daar zijn we heel blij mee. Daarom ondersteunen wij ze vanaf nu heel graag. Ze vervullen een belangrijke maatschappelijke functie”.

Het bestuur van de dierenambulance ziet het besluit van Zoeterwoude als een stimulans voor de andere gemeenten in het werkgebied om de stichting ook structureel financieel te gaan steunen. “Wij vragen aan de gemeenten een bijdrage van € 0,25 per inwoner. Daarmee kunnen wij ongeveer 40% van onze vaste kosten dekken. De rest van onze kosten dekken wij uit donaties, ritvergoedingen en giften van particulieren”, bericht voorzitter Jaap van Meijgaarden.
“De structurele bijdragen van Leiden en Voorschoten komen in de buurt van de € 0,25 per inwoner. Van de overige gemeenten hebben we één keer een bijdrage ontvangen van Teylingen, Oegstgeest en Katwijk. Katwijk zal nog besluiten of hun bijdrage structureel wordt. Van Noordwijk en Leiderdorp hebben wij tot nu toe niets ontvangen.
Het besluit van Zoeterwoude is ook een steun in de rug van wethouder North van Leiden. Wethouder North heeft toegezegd de andere regiogemeenten te benaderen om een jaarlijkse bijdrage van € 0,25 per inwoner aan de dierenambulance toe te kennen."

logo Zeterwoude