Bestuur van de stichting zoekt een secretaris

Door het terugtreden van de huidige secretaris zijn wij op zoek naar een kandidaat die
de functie van secretaris in ons bestuur wil vervullen. De secretaris zorgt binnen het
bestuur voor de voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen. Daarnaast
neemt hij/zij in overleg met de andere vier leden van het onbezoldigde bestuur ook
andere bestuurstaken op zijn/haar schouders. Het bestuur van de stichting kan als een
meewerkend bestuur worden gekenschetst.

Naast een nieuwe secretaris zijn wij aanvullend op zoek naar nog een bestuurslid om
ons bestuur te versterken. Voor beide functie is het beschikken over bestuurservaring,
de ambitie om zich in te zetten voor dierenwelzijn en goede netwerkkwaliteiten een
vereiste.

De stichting verzorgt met ca. 130 vrijwilligers en enkele betaalde coördinatoren
ambulancediensten en vogelopvang voor gewonde en ontheemde huis- en wilde dieren
in 8 gemeenten van de Leidse regio. Zij doet dit vanuit haar basis in Leiderdorp.
Bent u geïnteresseerd in een van beide bestuursfuncties of wilt u nadere informatie?
Dan kunt u dat melden via vacature@dierenambulanceleiden.nl.