Weer vaker gereden in 2023

Dierenambulance voerde niet minder dan 5.346 ritten uit

Steeds meer wilde dieren vervoerd:

De afgelopen jaren steeg het aantal ritten dat door onze ambulances en onze transportauto werd uitgevoerd. Die trend heeft zich in 2023 doorgezet, zij het beperkt. Het totaal aantal ritten nam toe van 5.272 in 2022 naar 5.346 in 2023.

Getallen en feiten:

Onze ambulances maakten 4.674 ritten en 672 ritten werden door onze transportauto uitgevoerd. Dat ging vooral om wilde dieren, die naar andere wildopvangorganisaties moesten, omdat wij die zelf niet konden, of mochten, verzorgen. Dan gingen we naar Vogelopvang De Wulp in Den Haag, Egelopvang Zoetermeer en Wildopvang Delft, naast de wildopvang in Gouda en de vogelopvang in Haarlem. 70%  van de ambulanceritten betroffen ritten voor wilde dieren.

Dus ook hogere kosten

Samen met de kosten van ons vogelasiel is transport en opvang van wilde dieren onze grootste kostenpost en daarmee ons grootste punt van zorg. Wilde dieren hebben in tegenstelling tot huisdieren geen eigenaar, die je een rekening kunt sturen voor onze dienstverlening.

Meer gemeenten betrokken

Gelukkig hebben de 8 gemeenten in onze regio, met name om die reden, besloten bij te dragen aan onze kosten. Maar toch zien we voor het derde jaar op rij een aanzienlijk tekort tegemoet.

Provincie aan zet:

De provincie Zuid Holland heeft wettelijke taken in het kader van de Wet Natuurbescherming. Bovendien is in het nieuwe coalitieakkoord van het College van Gedeputeerde Staten opgenomen dat de provincie “Gaat investeren in wildopvang”. Daarom rekenen wij erop dat wij niet tevergeefs een beroep op de provincie kunnen doen voor een structurele bijdrage aan onze kosten.

Cheque voor dierenambulance

Afgelopen december ontving voorzitter Jaap van Meijgaarden van de Dierenambulance - Vogelasiel regio Leiden uit handen van voorzitter Maria Smits van Kringloopwinkel SOEK in Oegstgeest een cheque met het prachtige bedrag van € 1.500,=. Die overhandiging vond plaats tijdens de kerstviering van de vrijwilligers van die kringloopwinkel. Niet alleen de dierenambulance ontving een cheque. Ook de organisatoren van een kerstdiner voor alleengaanden ontvingen een cheque. Het is de gewoonte van de kringloopwinkel om de winst, die jaarlijks gemaakt wordt, uit te delen aan goede doelen. De dierenambulance is heel blij met deze geweldige cheque, want ondanks dat inmiddels alle gemeenten besloten hebben om de dierenambulance - vogelasiel financieel te gaan steunen, ziet het er helaas toch naar uit dat de exploitatie van de stichting voor het derde jaar op rij met een negatief resultaat zal sluiten.

Op de foto voorzitter Maria Smits, die de cheque overhandigt aan Jaap van Meijgaarden. De foto is gemaakt door Eef van Meerten, coördinator van het vogelasiel.