Organisatie

Doelstelling

De Stichting ter Ondersteuning van de Dierenambulance - Vogelasiel Regio Leiden is opgericht op 25 september 1980 en heeft tot doel:

  • het vangen, ophalen en vervoeren van op de openbare weg, of na medewerking van grondeigenaren op privéterrein aangetroffen huisdieren en andere al dan niet inheemse dieren, waarvan de behandeling door een dierenarts en/of de tijdelijke opvang vanuit een oogpunt van dierenwelzijn gewenst is;
  • het opvangen en verzorgen van wilde vogels in een daartoe adequaat ingericht vogelasiel, totdat deze weer in de vrije natuur kunnen worden losgelaten.

De activiteiten van de stichting worden uitgevoerd door twee werkeenheden: de Dierenambulance en het Vogelasiel.

De activiteiten vinden plaats in negen gemeenten: Leiden, Leiderdorp, Lisse, Katwijk, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.

Bestuur en personele bezetting

Het bestuur van de Stichting ter Ondersteuning van de Dierenambulance-Vogelasiel Regio Leiden bestaat uit vijf personen.

Voorzitter: Jaap van Meijgaarden
Secretaris: Hans Tebra
Penningmeester: Miranda Heemskerk
Bestuursleden: Marianne Zoetmulder en Patrick Vermeulen

De bestuurders ontvangen geen beloning of vacatie voor hun werkzaamheden. Slechts gemaakte kosten worden vergoed door de stichting. De bestuurders zijn alleen gezamenlijk bevoegd om over het vermogen van de stichting te beschikken.

De dagelijkse leiding van de onze dierenambulance-dienst is in handen van betaalde coördinatoren Yvonne Hijman en Thara Sijtsma. De dagelijkse leiding van onze vogelopvang is in handen van betaalde coördinator Eef van Meerten. Daarnaast is Dominique de Gast als algemeen coördinator aangesteld om de organisatie verder te professionaliseren.

Financiering

Tot eind 2022 ontvingen wij alleen van de gemeentes Leiden en Voorschoten een structurele, jaarlijkse financiële bijdrage. De gemeente Zoeterwoude heeft in november 2022 besloten om zich hierbij aan te sluiten. Katwijk en Noordwijk hebben begin 2023 besloten onze stichting ook structureel te financieren. Van de gemeentes Teylingen en Oegstgeest ontvangen wij soms een bijdrage.
De kosten van onze activiteiten t.b.v. van dieren uit de overige gemeentes in ons werkgebied (Lisse en Leiderdorp) worden vooralsnog uit eigen middelen gefinancierd.
Voor onze activiteiten zijn we daardoor grotendeels afhankelijk van donateurs, giften en sponsoring.

Samenwerking

Dierenambulance & Vogelasiel Regio Leiden werkt nauw samen met dierenartsen in de regio en andere organisaties die bij de opvang en verzorging van dieren betrokken zijn, zoals Dierenasiel Stevenshage in Leiden, Dierenopvangcentrum Noordwijk, Egelopvang Zoetermeer, Reptielenopvang Zwanenburg en Vogelopvang De Wulp in Den Haag.
Naast dierenzorgorganisaties werken wij samen met ambtelijke organisaties zoals politie, brandweer, Provincie, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer.

Algemeen

Stichting ter Ondersteuning van de Dierenambulance-Vogelasiel Regio Leiden:

  • Bankrekeningnummer voor donaties: NL29 ING B000 4341 703
  • Kamer van Koophandel nummer: 41166161
  • RSIN: 816093994