Dieren­am­bu­lance-Voge­l­asiel ontvangt Oorkonde van Mededogen

Hoewel 4 oktober als Werelddierendag altijd al een aparte dag is met veel aandacht voor de dieren, kreeg de dag dit jaar voor ons wel een heel bijzonder tintje. We werden namelijk door Rianne Raat, raadslid voor de Partij voor de Dieren, uitgenodigd ons die donderdagavond in het stadhuis te melden om een bijzondere onderscheiding in ontvangst te nemen. Tot onze grote verrassing kregen we een bijzondere onderscheiding: een ‘Oorkonde van mededogen’ als waardering voor de medewerkers en vrijwilligers van de Dierenambulance-Vogelasiel die dag en nacht klaar staan en in touw zijn om gewonde en/of zieke dieren te helpen. Met trots hebben we de oorkonde in ontvangst genomen. Die krijgt beslist een mooie plek aan de muur.

Opvang wilde dieren in regio nog niet vergoed

“De bekostiging van de huisdieren in onze regio is goed geregeld, maar er is nog niets geregeld voor het vervoer en de opvang van wilde dieren en dode huisdieren”, zegt voorzitter Jaap van Meijgaarden, van de regionale Dierenambulance en het Vogelasiel. “In andere regio’s zoals bijvoorbeeld  Amsterdam, Haarlem en Den Haag betalen de gemeenten hiervoor wel een bijdrage.  Het gaat om uitvoering van een wettelijke taak, daarom hebben wij de gemeenten in onze regio, waar wij actief zijn, gevraagd om een bijdrage in onze kosten. Regelmatig worden wij gebeld door politie vanwege gewonde vogels, of andere wilde dieren, die een gevaar voor het verkeer, of de openbare orde opleveren.  Het is dan toch redelijk dat onze kosten daarvoor worden vergoed?” stelt hij met nadruk. “Wij vragen niet het volledige bedrag, omdat we dankzij donateurs en vergoedingen die we van particulieren ontvangen, ook inkomsten verwerven. Maar dat is bij lange na niet voldoende om het tekort op onze begroting te dekken. We begroten een jaarlijks tekort van € 85.000,=.  Zo krijgen wij binnenkort een nieuwe ambulance. Daaraan zijn we alleen al ruim € 35.000,=  kwijt. De enige bijdrage die we momenteel van 7 van de 10 gemeenten in ons werkgebied krijgen, is een niet kostendekkende vergoeding voor de ritten die we uitvoeren voor het aanleveren van gevonden huisdieren bij dierenasiel Stevenshage. Dat leverde ons in 2017 een bedrag  op van slechts € 1.570,34. Daar staan gemiddeld ruim 4.000 jaarlijkse ritten tegenover. Het merendeel daarvan juist ten behoeve van wilde dieren. Recent bijvoorbeeld nog voor het ophalen van Amerikaanse stierslang in Katwijk. Dat is een exoot die gevangen moet worden en voor onderzoek naar SERPO in Rijswijk moet worden gebracht. Dat doen we vooralsnog zonder enige vorm van vergoeding, maar dat houden we zo niet langer vol.

Wij hopen op erkenning van de wettelijke plicht en moreel besef bij de colleges van B&W en de gemeenteraden om ook het vervoer en de opvang van wilde dieren en dode huisdieren te gaan bekostigen.”