Pech met de ambulance bus

Zware tegenslag voor Dierenambulance regio Leiden

Vrijdagmiddag 12 mei kwam de oudste van de twee dierenambulances, die de stichting ter Ondersteuning van de Dierenambulance – Vogelasiel regio Leiden rijk is, met panne in Sassenheim stil te staan. Door de ANWB werden wij daar naar een parkeerplaats gesleept. Na het weekend werd hij naar ons garagebedrijf vervoerd, waar bleek dat de distributieriem gebroken was, waardoor de motor in de soep was gedraaid. De kosten van de reparatie worden op meer dan € 8.000,= geschat. “ Deze tegenvaller komt ons bijzonder slecht uit, want juist in het voorjaar hebben we het extra druk, vanwege de vele jonge hulpbehoevende vogels, waarvoor we gebeld worden. Gelukkig hebben we sinds enkele maanden dankzij een crowdfundingactie een tweede ambulance, waardoor ons werk wel door kan gaan”, stelt voorzitter Jaap van Meijgaarden, “Maar deze tegenslag komt financieel hard aan. Wij voorzien voor dit jaar al een aanzienlijk tekort, wat hierdoor alleen nog maar groter wordt. Wij zijn met enkele gemeenten nog in gesprek over medebekostiging, maar daarmee zullen wij het gat niet kunnen dichten, omdat daarmee hoogstens 40% van onze kosten gedekt kunnen worden. Wij hopen dat deze tegenslag voor die gemeenten een stimulans zal zijn om alsnog spoedig een besluit over medebekostiging te nemen en dat ook de provincie zijn verantwoordelijkheid daarvoor erkent. De provincie heeft tot nu toe op onze verzoeken om medebekostiging negatief gereageerd. De zorgplicht voor dieren is, vinden wij, niet iets dat je, op een stichting als de onze financieel volledig kunt afschuiven. Om die reden hebben wij onlangs een oproep aan de collegeonderhandelaars van de provincie gedaan. Wij hopen oprecht dat het nieuwe college van GS zijn verantwoordelijkheid voor de zorgplicht van wilde dieren zal erkennen en financieel vertalen”.

Pech met de ambulance bus

Dierenambulance assisteert politie na ernstig dierenmisdrijf

In Zoeterwoude is enige tijd geleden een dode hond komen bovendrijven. Het dier was getapet met ducktape en met bakstenen tussen voor- en achterpoten verzwaard. Ook zat er een tas met stenen over zijn kop. Kortom, een vreselijk ernstig misdrijf, waarvoor de dierenpolitie onze assistentie inriep.

Het is gebruikelijk dat een lijk na enkele weken door gasvorming aan de oppervlakte komt drijven.  Ondanks de stenen gebeurde dat ook in dit geval, waardoor het misdrijf aan het licht kwam en onderzoek naar de dader mogelijk werd.

Helaas was het dier niet gechipt, waardoor de eigenaar niet direct te achterhalen was. Vanwege de ernst van het voorval werd door de politie forensisch onderzoek te plaatse uitgevoerd. Aangezien een ‘waterlijk’ ontzettend stinkt en niet zomaar te vervoeren is, werd onze assistentie ingeroepen. In tegenstelling tot de politie beschikken wij met onze transportauto en stankdichte vervoerkisten over de middelen daarvoor. Op verzoek van de dierenpolitie hebben wij het dode dier voor sectie naar een dierenarts in Purmerend vervoerd.

Gelukkig bleek de politie de factuur, die we daarvoor stuurden, te voldoen, een unicum, want al te vaak geven overheidsinstanties in dit soort situaties niet thuis, nadat ze ons om assistentie hebben gevraagd. “Daarom is het zo belangrijk dat overheden ons financieel gaan bekostigen”, zegt voorzitter Jaap van Meijgaarden, “dan hoeven we hiervoor geen facturen meer te versturen. Dat scheelt ons en de overheden een hoop administratie en gedoe”.

Oproep aan college-onderhandelaars provincie Zuid-Holland om wildopvang structureel te gaan medefinancieren

Vorig jaar bracht de Raad voor Dierenaangelegenheden het advies‘Zienswijze dilemma’s in de wildopvang’ uit aan het kabinet. In dat rapport werd de minister geadviseerd “met andere overheden in gesprek te gaan en afspraken te maken over ieders verantwoordelijkheid in de opvang van hulpbehoevende wilde dieren, inclusief structurele financiële ondersteuning vanuit de overheid van wildopvang in Nederland”.

Onze stichting wordt inmiddels door 3 van de 8 gemeenten uit ons verzorgingsgebied structureel financieel ondersteund en het ziet er naar uit de overige gemeenten zich daarbij zullen gaan aansluiten. Daarmee zullen onze financiële problemen helaas niet opgelost zijn, omdat daarmee maximaal 40% van onze uitgaven zal worden gedekt. Voor de overige uitgaven zijn wij afhankelijk van vergoedingen, donaties, giften en legaten van particulieren. Dat maakt ons kwetsbaar en ons niet alleen.

Vrijwel alle wildopvangorganisaties in Zuid-Holland hebben met financiële problemen te kampen. Als gevolg hiervan heeft bijvoorbeeld de Wildopvang in Delft vorig jaar moeten besluiten met de activiteiten te stoppen, omdat faillissement dreigde. De provincie heeft in het kader van de Wet natuurbescherming een coördinerende taak ten aanzien van wilde dieren en voor een ieder en dus ook voor de provincie geldt de zorgplicht. Om die reden zou de provincie de opvang van wilde dieren, evenals een aantal gemeenten, structureel moeten medefinancieren. Met de opvang van wilde dieren wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het weer uitzetten in de vrije natuur van dieren, die het anders niet zouden redden. Het huidige college van GS van Zuid-Holland heeft daarvoor tot nu toe niet thuis gegeven. Dit in tegenstelling tot een aantal andere provincies. Vandaar onze oproep aan de college-onderhandelaars om de medebekostiging van wildopvang in Zuid-Holland in het nieuwe collegeprogramma op te nemen.