Dierenambulance en Vogelasiel

Wat doen wij voor dieren en voor u?

Dierenambulance Regio Leiden biedt 365 dagen per jaar dag en nacht hulp aan zieke en gewonde dieren in Leiden, Leiderdorp, Lisse, Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnsburg, Sassenheim, Valkenburg, Voorhout, Voorschoten, Warmond en Zoeterwoude. Wij beschikken over twee dierenambulances die overdag allemaal ingezet worden. De dierenambulance biedt eerste hulp en vervoer aan zieke en gewonde huisdieren, zwerfdieren en in het wild levende dieren na meldingen van particulieren of in opdracht van politie en brandweer.

Wegens omstandigheden is de dierenambulance de komende tijd niet meer bereikbaar tijdens de nachtelijke uren. Onze openingstijden zijn van 08.00 uur - 23.00 uur. Voor spoedgevallen met gevaar voor mens of dier verwijzen wij u door naar de politie.

Het Vogelasiel Oegstgeest is een gespecialiseerde opvang voor in het wild levende inheemse vogels, die gewond of ziek zijn. Naast vogels worden in het vogelasiel tijdelijk ook andere dieren opgevangen, die door de dierenambulance zijn opgehaald en niet naar de dierenasiels kunnen worden gebracht, omdat die daarin niet kunnen voorzien. Vogels worden opgevangen en verzorgd tot ze weer kunnen worden uitgezet. De andere dieren worden tijdelijk verzorgd totdat ze naar een gespecialiseerde vorm van opvang kunnen worden gebracht ter verdere behandeling.

Het vogelasiel Oegstgeest is vanaf 1 december 2018 permanent gesloten. Wij zijn hard op zoek naar een nieuwe (tijdelijke) locatie. Tot die tijd brengt de Dierenambulance Regio Leiden de vogels onder in andere vogelopvangcentra in Den Haag en Haarlem. Kijk hier voor meer informatie over de sluiting van het Vogelasiel Oegstgeest en de toekomst van een nieuw regionaal vogelasiel.

Huisdieren

Als een huisdier zoals een hond, kat, konijn of cavia rondzwervend, ziek of gewond wordt aangetroffen, haalt de dierenambulance deze op. Indien nodig gaan we zo spoedig mogelijk met het dier naar de dierenarts. De dierenambulance mag namelijk geen medische handelingen uitvoeren, zoals medicijnen geven, alleen de noodzakelijke eerste hulp.

De dierenambulance controleert het dier op een chip of ander identificatiekenmerk. Via de chipdatabank of stichting Amivedi proberen we de eigenaar te achterhalen. Indien het dier geen identificatiekenmerk heeft, wordt het bij stichting Amivedi als gevonden geregistreerd en wordt het dier, na behandeling bij de dierenarts, naar het dierenasiel in Leiden, Noordwijk of Wassenaar gebracht. We hopen dat de eigenaar zich meldt. Mocht dit niet gebeuren, dan zoekt het dierenasiel een nieuw huis voor het dier als het is hersteld. Het kan ook gebeuren dat het dier er zo slecht aan toe is dat euthanasie het beste is voor het dier. Wij nemen deze beslissing altijd in overleg met de dierenarts en alleen op basis van medische feiten, dat wil zeggen als herstel niet mogelijk is en het dier lijdt.

Behalve het vervoer van dieren zonder eigenaar naar aanleiding van een melding, wordt desgewenst ook het vervoer van dieren voor particulieren verzorgd. Denk aan het vervoer van eigenaar met patiënt naar een dierenarts en weer terug. In de meeste gevallen gaat het dan om mensen die geen auto hebben of niet mobiel zijn. De hulp aan en/of het vervoer van gewonde dieren naar een dierenarts is gratis, ongeacht of er een eigenaar bekend is of niet; donateur of niet. Als u voor gewoon vervoer naar en van een dierenarts gebruik wilt maken van de ambulance, let dan op het volgende: in verband met de mogelijkheid dat de ambulance moet uitrukken voor een ongeval, dient de eigenaar (of iemand anders) mee te gaan met zijn/haar dier. Later komt de ambulance u en uw huisdier weer ophalen. Onze ritprijzen kunt u hier vinden.

In het wild levende dieren

Gewonde in het wild levende dieren gaan na onderzoek door een dierenarts doorgaans naar een gespecialiseerde opvang. Vogels gaan bijvoorbeeld (tijdelijk vanwege de sluiting van Vogelasiel Oegsteest) naar vogelopvang De Wulp in Den Haag of het Vogelhospitaal in Haarlem, en egels naar de egelopvang in Zoetermeer. Vanwege de altijd grote drukte met tientallen ritten per dag, vraagt de dierenambulance in sommige gevallen aan de melder of deze het gewonde dier indien mogelijk zelf naar zo'n gespecialiseerde opvang kan brengen.