Vogelasiel Leidse regio overvol

“De afgelopen weken konden we vogels waarvoor bij ons geen plek was, of die we geen passende verzorging konden geven, naar onze collega’s van Vogelopvang De Wulp in Kijkduin of het Vogelhospitaal in Haarlem brengen”, bericht Eef van Meerten, coördinator van de Leidse vogelopvang in Leiderdorp. “Vrijdag kregen wij van beide helaas het bericht dat wij daar geen vogels meer naartoe kunnen brengen, die niet 10 dagen in quarantaine zijn geweest in verband met het mogelijke risico van vogelgriep. Dat betekent dat we alle vogels die we nu binnen hebben, binnen zullen moeten houden en eigenlijk geen nieuwe vogels meer op kunnen nemen.  We worden daardoor gedwongen om noodmaatregelen te treffen, maar of dat voldoende zal zijn is onzeker. Daarvoor missen wij helaas de ruimte en de faciliteiten. Het zal daardoor enigermate ten koste gaan van het dierenwelzijn, maar niets doen is nog slechter. Wij sluiten zelfs niet uit dat er een moment kan komen, dat wij helemaal geen vogels meer op kunnen nemen. Dat proberen wij met man en macht te voorkomen.  

Het probleem doet zich met name voor door de opvang van de vele jonge meeuwen, die we in deze tijd van het jaar binnen krijgen.  

“Het feit dat wij nog steeds niet over een voldoend grote en geoutilleerde opvanglocatie beschikken wreekt zich hier”, zegt voorzitter Jaap van Meijgaarden. “We proberen al meer dan drie jaar een perceel grond te verwerven voor nieuwbouw. Daarmee zouden wij dit dierenleed hebben kunnen voorkomen. Die grond is in handen van het Rijksvastgoedbedrijf, maar ook Rijkswaterstaat en de provincie zijn erbij betrokken. Het is al maanden bekend dat geen van die partijen nog behoefte heeft aan die grond, maar tot verkoop moet nog steeds worden besloten, terwijl duidelijk is dat Leiden aan onze nieuwbouw zijn medewerking zal verlenen”. 

“Ook wreekt zich hier dat de provincie de wildopvang de afgelopen jaren volledig op zijn beloop heeft gelaten, terwijl de provincie in het kader van de ‘Wet natuurbescherming’ een coördinerende taak heeft. Gelukkig heeft het nieuwe college in zijn akkoord opgenomen “in wildopvang te zullen investeren”, maar dat moet nog in concreet beleid worden omgezet en dat zal ongetwijfeld nog de nodige tijd vergen”, vervolgt de voorzitter van de regionale ambulancedienst – vogelasiel. “Dat levert voor nu dus geen respijt op. Wij verwachten dat de situatie zich eind augustus zal normaliseren, omdat de jonge vogelperiode dan grotendeels achter de rug is”. 

 

Leiderdorp, 24 juli 2023 

De vakantieperiode stelt de Dierenambulance en Vogelasiel regio Leiden voor grote problemen

“Het is erg triest dat we af en toe de telefoon niet op kunnen nemen door gebrek aan vrijwilligers. De telefoon staat niet stil en valt af en toe ook nog uit, door problemen, die onze provider helaas maar niet onder controle krijgt. Wij vragen daarvoor begrip bij de vele mensen, die ons juist in deze periode, bellen. Ook bij het ambulancevervoer lopen wij tegen een tekort aan vrijwilligers aan. Bij beide speelt het begin van de vakantieperiode een rol. Meerdere vrijwilligers zijn met vakantie gegaan. Wij vragen de wel aanwezige mensen al om extra diensten te willen draaien, maar helaas kunnen we daarmee niet alle gaten vullen.”, laat voorzitter Jaap van Meijgaarden van de regionale ambulancedienst en vogelasiel weten.  “Gelukkig kunnen de vrijwilligers van het vogelasiel het ondanks de grote drukte nog net wel aan. In de lente en zomer raken vele jonge vogels ontheemd, of gewond en worden naar ons toe worden gebracht, of door de ambulance opgehaald. Ons asiel zit daardoor overvol en kan, bij gebrek aan een bassin en vliegkooien, ook niet alle vogels revalideren. Wij vervoeren daardoor dagelijks vogels en andere wilde dieren naar bevriende opvangorganisaties, waarmee we nauw samenwerken. Voor dit soort vervoer hoef je geen opleiding te volgen en kun je volstaan met een rijbewijs en een rijtest. Voor nieuwe centralisten is wel een korte opleiding vereist, om vragen adequaat te kunnen beantwoorden en de ambulance aan te kunnen sturen. Voor zowel het transport als de telefooncentrale zoeken wij op korte termijn extra vrijwilligers. Men kan hierover informatie vinden op onze website www.dierenambulanceleiden.nl/word-vrijwilliger of ons bellen op nummer 071 – 517.41.41 “.