De maand van de houtsnip

In de herfst – en met name in november - krijgt de dierenambulance weer veel meldingen van houtsnippen die tegen het raam aan zijn gevlogen. Afgelopen week zaten er in de vogelopvang op één dag wel 7 houtsnippen! (waarvan er op dezelfde dag ook weer 4 van terug de natuur in konden).

SCHUW EN OPMERKELIJK

De houtsnip is een opmerkelijke vogel met een lange snavel en korte poten, en is ietsje groter dan een duif. Ze leven in het bos, parken en soms zelfs stadstuinen, maar door hun bruine tekening van dorre blaadjes vallen ze nauwelijks op.

Ze lopen meestal langzaam met een beetje schommelende beweging. Bij het minste gevaar drukken ze zich op de grond, en tot het laatste moment bijven ze zitten, om dan opeens vlak voor de voeten op te schieten en met grote haken weg te vliegen.

Met het voedsel zoeken, wordt de gehele snavel in de grond gestoken, op zoek naar regenwormen en andere bodemdieren. In het najaar trekt de houtsnip daarom voor de vorstgrens meestal uit naar landen waar zij nog wel met hun lange snavel in de bodem kunnen wroeten.

RAAMSLACHTOFFERS

De houtsnip heeft een ronde kop waarop zijn grote ogen helemaal aan de zijkant zitten. Hierdoor heeft hij een ruim blikveld zonder dat hij zijn kop hoeft te draaien. Maar doordat de blikvelden van beide ogen recht voor en recht achter slechts weinig overlappen, is diepte zien niet hun sterkste kant. Tijdens de trek in onbekend terrein ligt het gevaar van botsing dan ook de loer, vooral tegen transparante objecten als glazen schermen en ruiten.

HOE KUNT U HELPEN?

Mocht er een houtsnip tegen uw raam aan zijn gevlogen, en hij blijkt nog te leven maar niet weg te vliegen, dan kunt u de vogel het beste even in een afgesloten doos (met luchtgaten) leggen. Controleer na een half uur of de houtsnip al weer actief is, zo ja dan kunt u hem weer vrij laten. Als de houtsnip na een uur nog niet goed bij is gekomen, kunt u contact opnemen met de dierenambulance of vogelopvang voor verdere zorg van de vogel.

VOGELONDERZOEK

Ook met een dode houtsnip kunt u alsnog de levende vogels helpen. Heeft u een dode houtsnip gevonden, dan ontvang Sovon Vogelonderzoek graag uw melding. Zij vergaren kennis over ziektes die bij verschillende vogelsoorten voorkomen. Op hun meldpagina kan worden aangegeven, dat de vogel verzameld is en beschikbaar wordt gesteld voor onderzoek. Zij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op om verdere afspraken te maken.