We rijden niet voor schapen en vossen, maar…

Normaal rijden we niet voor vee maar er zijn uitzonderingen, zoals nu. Het schaap stond in een sloot, in het riet, diep in de bagger. Peter en Kim zaten op de basis niks te doen op de bank en te wachten op een rit. Het schaap stond op de kruising Does met de Dwars wetering. Omdat Peter al meerdere jaren bij ons werkt kan hij goed de situatie inschatten. Zij zijn gaan kijken maar ze kregen het dier er niet uit. Toevallig was Erwin op de basis en die meende te weten van wie het schaap was. Hij heeft een kennis gebeld en die was bereid te helpen. Was Erwin er niet geweest dan had Lia, de centralist, de brandweer gebeld maar hij en zijn maat hadden hem zo te pakken. Het dier stond bibberend van de kou achter in de kleine bus. Erwin en Peter hebben hem terug naar de boer gebracht en hem in het weiland gezet.

We rijden ook niet voor vossen, maar gisterochtend was een uitzondering. Over de vos waren bij Lieneke, de centralist, al 4 telefoontjes binnengekomen. Het dier lag in Cronesteijn. Wies en Stefan hebben hem met de vangstok gevangen en zijn ermee naar dierenkliniek Rijngeest gegaan. Hij was helaas niet meer te redden. Voordat Wies en Stefan erop af gingen hebben zij eerst alle telefoonnummers die wij hebben van Staatsbosbeheer gebeld, maar niemand was bereikbaar. Wies heeft toen contact gezocht met coördinator Yvonne en die ging akkoord.

 

Een leven lang in het teken van dieren

Dieren vormen de rode draad in het leven van Yvonne Hijman-Neuteboom (59). Als coördinator van de Dierenambulance regio Leiden staat ze dag en nacht klaar voor gewonde vogels, katten, honden, tot muizen, wasbeerhonden en egels aan toe. In de afgelopen topmaanden kwam ze weer handen te kort en steeg het aantal ritten van de dierenambulance tot recordhoogten.

Het "interview van de week" van Miep Smitsloo in het Leidsch Dagblad kunt u hier vinden: 2021-11-24 Artikel LD .

Twee uilen te gast

Kort achterelkaar werden twee uilen bij ons gebracht. Allebei waren ze ergens tegenaan gebotst, we weten niet precies wat er is gebeurd. We gaan goed voor ze zorgen.

Kerkuil

Ransuil

Ons coronabeleid

Om de veiligheid van alle vrijwilligers, familieleden en mensen om ons heen te bewaken gelden vanaf 13 november onderstaande maatregelen. Deze maatregelen zijn vastgesteld door de Rijksoverheid en neemt de organisatie dan ook over. Op dit moment werken we niet met het Corona Toegang Bewijs (CTB) en voorkomen we besmettingen door afstand te nemen.

  • Bezoekers aan de locatie op de Draadbaan in Leiderdorp zijn alleen welkom voor afscheid nemen van overleden (huis)dieren. Er geldt een maximumaantal van 2 bezoekers in ons pand, uitgezonderd personen uit één huishouden. Bijvoorbeeld, een familie van 4 personen wonend op één adres mogen dus wel afscheid nemen van het dier.
  • Eigenaren van (huis)dieren die wij vervoeren, bijvoorbeeld naar een dierenarts, mogen niet meerijden met onze ambulance. Medewerkers van de centrale geven aan dat eigenaren voor zichzelf vervoer naar de locatie moeten organiseren.
  • Dieren worden aangenomen aan de deur van de melder, we betreden een woning/pand niet. Medewerkers van de centrale verzoeken de melder(s) om dieren buiten de woning/pand aan te bieden. In sommige gevallen betreden we de woning/pand wel, bijvoorbeeld als een dier gevangen moet worden en de melder dit zelf niet kan. Met het betreden van een woning/pand dragen we een mondkapje en handschoenen. Zo voorkomen we het verspreiden van het virus.
  • Daarnaast hebben we enkele aanvullende regels afgesproken met de vrijwilligers en coördinatoren als ze op onze locatie op de Draadbaan zijn.