Ook Voorschoten en Noordwijk gaan ons structureel financieren

De brief die de Leidse wethouder Ashley North begin februari stuurde naar de colleges van B&W van de gemeenten waarin de regionale dierenambulance actief is, begint vruchten af te werpen. In zijn brief vroeg hij de gemeenten om de dierenambulance te gaan bekostigen met € 0,25 per inwoner.
B&W van Zoeterwoude had daar in november vorig jaar als eerste gemeente toe besloten. Voor Paul ’t Lam van de GroenLinks-fractie in Voorschoten was dit aanleiding om zijn college voor te stellen zich hierbij aan te sluiten en het jaarlijkse bedrag van € 5.000,= te verhogen naar ca. € 6.375,=. Op 21 maart heeft het college van B&W van Voorschoten daartoe besloten. Met ingang van 2024 zal dit bedrag aan de stichting worden overgemaakt.

Ook in andere gemeenten speelt de discussie. In Katwijk is een motie met dezelfde strekking aanvaard.
Noordwijk heeft hiertoe deze week besloten na een motie van Lijst de Moor en PUUR.
In Teylingen is zo’n motie ingediend. Daar moet nog een besluit over worden genomen.
Leiderdorp staat positief tegenover de gedachte, maar moet die nog uitwerken en in Oegstgeest worden hierover, mede na het inspreken tijdens recente commissievergaderingen, binnenkort besluiten verwacht.

“Wij zijn ontzettend blij met deze ontwikkeling”, laat voorzitter Jaap van Meijgaarden weten, “Als alle gemeenten hiertoe besluiten, voorzien we dat ons begrootte exploitatietekort aanzienlijk zal worden teruggebracht en onze afhankelijkheid van toevallige legaten sterk afneemt. De noodzaak om onze inkomsten verder te vergroten, door meer donateurs te werven en acties te voeren, zoals het afgelopen jaar, blijft echter bestaan. We hebben daar vertrouwen in. We merken steeds meer dat ons werk op veel sympathie van het publiek kan rekenen”.

Katwijk gaat stichting structureel financieren

Na Leiden, Voorschoten en Zoeterwoude heeft de gemeente Katwijk ook besloten om onze stichting structureel te gaan financieren. Een motie van D66, PvdA, SGP, ChristenUnie en DURF heeft hiervoor gezorgd.
Hartelijk dank, wij zijn hier erg blij mee. En voor gewonde en ontheemde dieren in ons werkgebied betekent dit weer een stukje meer zekerheid dat wij ze kunnen helpen.