Leiderdorp vierde gemeente die de Dierenambulance – Vogelasiel regio Leiden structureel financieel gaat ondersteunen

Verheugd heeft het bestuur van de Dierenambulance – Vogelasiel gereageerd op het besluit van B&W van Leiderdorp om ons voor de komende jaren een bijdrage toe te kennen voor opvang en transport van (zwerf)dieren en wilde dieren van € 0,25 per inwoner. Eerder hadden Leiden, Voorschoten en Zoeterwoude al besloten ons structureel te gaan bekostigen.

Naar verwachting zullen Katwijk en Noordwijk zich hier binnenkort bij aansluiten. Teylingen en Oegstgeest hebben dit nog in overweging. Hopelijk zal het besluit van Leiderdorp hen helpen om ook over de brug te komen.

Bij Teylingen en Oegstgeest speelt de vraag of de zorgplicht uit de Wet Natuurbescherming aanleiding moet zijn voor medebekostiging door gemeenten van wildopvang. Dit omdat de provincie het op dat gebied tot nu toe liet afweten. Nu in het nieuwe collegeakkoord van Zuid-Holland is opgenomen dat de provincie “gaat investeren in wildopvang” gaat dat hopelijk leiden tot het gezamenlijk met gemeenten komen tot een dekkend systeem van wildopvang in Zuid-Holland en medebekostiging daarvan.

Nieuw collegeprogramma Zuid-Holland biedt perspectief voor wildopvang

“In het collegeprogramma van Zuid-Holland dat vanmiddag is gepresenteerd, lazen wij op blz. 24 tot ons grote genoegen: “We investeren in de wildopvang”. Daarmee erkent de provincie dat de zorgplicht, die in de Wet Dieren en in de Wet natuurbescherming voor een ieder is opgenomen, geen vrijblijvende tekst is. Dat is een trendbreuk ten opzichte van het vorige college, aan wie we enkele malen vergeefs om financiële ondersteuning hebben gevraagd”, laat voorzitter Jaap van Meijgaarden van de Dierenambulance – Vogelasiel regio Leiden weten. “Ondanks aanzienlijke hogere giften van particulieren en enkele legaten hebben wij de afgelopen twee jaar bij elkaar toch een tekort op onze exploitatie van bijna € 54.000,= geleden. Van de 5.000 ritten die wij jaarlijks met onze ambulances uitvoeren heeft ongeveer 80% betrekking op wilde dieren. Ondanks de eigen vogelopvang, waarin wij de meeste vogels verzorgen, moeten wij een deel van de vogels en andere wilde dieren naar opvangorganisaties elders vervoeren. Dat kost veel geld en inzet van onze vrijwilligers. Enkele gemeenten in onze regio aarzelen nog over de vraag of ze ons daarvoor ook structureel financieel moeten gaan steunen. Dat de provincie nu in wildopvang wil gaan investeren, is een stimulans voor die gemeenten om daarbij niet achter te blijven. Wij hopen dat die gemeenten de handschoen nu oppakken”.

We zoeken vrijwilligers

Voor alle functies in onze organisatie hebben we plaats  voor nieuwe vrijwilligers. Lees de vacatures in "Over Ons > Word vrijwilliger".

Telefoon drukte ‼️

Het is momenteel ontzettend druk en onze telefooncentrale heeft maar een beperkte capaciteit. Hierdoor lijkt het dat je wordt weggedrukt maar eigenlijk sta je in de wacht. We zijn druk bezig om dit te verbeteren.
We willen je vragen om toch te blijven proberen om ons te bellen in plaats van te mailen, omdat we de e-mails niet constant kunnen checken.
Alvast bedankt voor je begrip!