Julianaschool Rijnsburg verrast Dierenambulance en Vogelasiel met cheque van € 250,-

Regelmatig zamelen de scholieren van de Julianaschool geld in voor een goed doel. Welk goed doel wordt bepaald uit de voorstellen die de leerlingen doen. In oktober is het Dierendag en staat elk jaar een dierenhulporganisatie centraal. Een leerling vond eerder een gewonde duif en was erg onder de indruk van het werk van de dierenambulance. Zij stelde voor om de dierenambulance te kiezen. Wat lief!

Met een prachtige cheque van € 250,- verschenen gisteren vijf leerlingen bij onze vestiging in Leiderdorp. Daar kregen ze van Pieter van de vogelopvang een rondleiding. Hij vertelde de kinderen hoe verschillend vogelsoorten verzorgd worden, welk voedsel ze krijgen en hoe, waarom sommige vogels eerst in een warmtekast moeten worden verzorgd voordat ze naar een kooi kunnen en nog veel meer.

De leerlingen vonden het super interessant. Na afloop kregen ze van ons een Dierenredder-oorkonde en ons boekje Het avontuur met de zwaan.
“We genieten ontzettend van dit soort initiatieven, vooral van het enthousiasme van de kinderen. Het maakt ons werk extra leuk en het geld kunnen we goed gebruiken”, liet een blije Yvonne Hijman, coördinator van de dierenambulance, weten.

Lieve kinderen (en ouders!) van de Julianaschool, hartelijk dank namens de dieren! 🦆🦇🐕🐈🦢🐿🦔

“Dieren redden wordt te duur voor de dierenambulance”

In het item "Spreektijd" van Omroep West kreeg bestuursvoorzitter Jaap van Meijgaarden de gelegenheid om in 2 minuten duidelijk te maken hoe - zeker nu - het uitblijven van structurele financiering door regiogemeenten het bestaan van onze dierenambulance en vogelasiel bedreigt.
En hoe belangrijk daardoor ook de financiële steun van donateurs is.

"De zorg voor dieren is de zorg van ons allen."

 

Haas

Sluiting Wildopvang Delft ramp voor opvang wilde dieren en dierenambulances

Persbericht n.a.v. aangekondigde sluiting Wildopvang Zuid-Holland.

“Het is bijzonder wrang dat juist op Werelddierendag de Wildopvang in Delft heeft moeten besluiten per 1 januari de werkzaamheden te beëindigen en vanaf 11 oktober geen dieren meer opneemt”, laat secretaris Hans Tebra weten.
“Voor de dieren zelf is het een ramp. De regionale dierenambulances die gebruikmaken van Wildopvang Delft moeten vanaf volgende week op zoek naar opvang elders en deze (schaarser wordende) specialistische opvangcentra zijn al zo zwaar belast. Het langere vervoer betekent meer stress voor de dieren en daarmee minder kans op herstel, hogere transportkosten en meer inzet van vrijwilligers. Ook voor ons. Wij rijden nu meerdere keren per week naar Delft met wilde dieren, die wij niet zelf kunnen en mogen verzorgen. Daarvoor zullen wij alternatieven moeten zoeken, als die er al zijn, want bijna overal staat het water bij de wildopvang financieel tot aan de lippen. Dat Delft om die reden heeft moeten besluiten te stoppen is intriest.”

"Het moeten sluiten is een gevolg van het feit dat de Rijksoverheid, Provincie Zuid-Holland en tal van gemeenten nog steeds niet thuis geven wat betreft de structurele financiering van transport en opvang van wilde dieren.
Dit ondanks het recente advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Deze adviseerde ‘het Rijk om in overleg te treden met de andere overheden over ieders verantwoordelijkheden in de opvang van hulpbehoevende wilde dieren, inclusief structurele financiële ondersteuning vanuit de overheid van wildopvang in Nederland’.
De provincie heeft op grond van de Wet Natuurbescherming een coördinerende taak. In die wet is opgenomen dat een ieder een zorgplicht heeft wat betreft de natuur en de bescherming van wilde dieren.
Gelet hierop hebben wij meerder keren vergeefs een beroep op de provincie gedaan voor financiering. En ook bij diverse regiogemeenten vangen wij tot nu toe bot. Die schuiven hun verantwoordelijkheid af op de provincie, die op ons laatste verzoek zelfs niet heeft gereageerd.
Het sluiten van Wildopvang Zuid-Holland zal voor ons tot een verdere toename van ons exploitatietekort leiden. Als dat niet verandert, zullen wij over een aantal jaren eenzelfde besluit als Delft moeten nemen, vrezen wij. Dat moet hoe dan ook worden voorkomen.”

Voor verdere informatie over dit persbericht kunt u terecht bij secretaris Hans Tebra (06 – 54 32 18 38).

> zie ook: bericht sluiting door Wildopvang Zuid-Holland (03-10-'22)

> zie ook: 'Wildopvangcentra maken zich zorgen na sluiting opvang Delft: Wij zitten nu al vol.' (Omroep West d.d. 10-10-'22)

Haas