Sluiting Wildopvang Delft ramp voor opvang wilde dieren en dierenambulances

Persbericht n.a.v. aangekondigde sluiting Wildopvang Zuid-Holland.

“Het is bijzonder wrang dat juist op Werelddierendag de Wildopvang in Delft heeft moeten besluiten per 1 januari de werkzaamheden te beëindigen en vanaf 11 oktober geen dieren meer opneemt”, laat secretaris Hans Tebra weten.
“Voor de dieren zelf is het een ramp. De regionale dierenambulances die gebruikmaken van Wildopvang Delft moeten vanaf volgende week op zoek naar opvang elders en deze (schaarser wordende) specialistische opvangcentra zijn al zo zwaar belast. Het langere vervoer betekent meer stress voor de dieren en daarmee minder kans op herstel, hogere transportkosten en meer inzet van vrijwilligers. Ook voor ons. Wij rijden nu meerdere keren per week naar Delft met wilde dieren, die wij niet zelf kunnen en mogen verzorgen. Daarvoor zullen wij alternatieven moeten zoeken, als die er al zijn, want bijna overal staat het water bij de wildopvang financieel tot aan de lippen. Dat Delft om die reden heeft moeten besluiten te stoppen is intriest.”

"Het moeten sluiten is een gevolg van het feit dat de Rijksoverheid, Provincie Zuid-Holland en tal van gemeenten nog steeds niet thuis geven wat betreft de structurele financiering van transport en opvang van wilde dieren.
Dit ondanks het recente advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Deze adviseerde ‘het Rijk om in overleg te treden met de andere overheden over ieders verantwoordelijkheden in de opvang van hulpbehoevende wilde dieren, inclusief structurele financiële ondersteuning vanuit de overheid van wildopvang in Nederland’.
De provincie heeft op grond van de Wet Natuurbescherming een coördinerende taak. In die wet is opgenomen dat een ieder een zorgplicht heeft wat betreft de natuur en de bescherming van wilde dieren.
Gelet hierop hebben wij meerder keren vergeefs een beroep op de provincie gedaan voor financiering. En ook bij diverse regiogemeenten vangen wij tot nu toe bot. Die schuiven hun verantwoordelijkheid af op de provincie, die op ons laatste verzoek zelfs niet heeft gereageerd.
Het sluiten van Wildopvang Zuid-Holland zal voor ons tot een verdere toename van ons exploitatietekort leiden. Als dat niet verandert, zullen wij over een aantal jaren eenzelfde besluit als Delft moeten nemen, vrezen wij. Dat moet hoe dan ook worden voorkomen.”

Voor verdere informatie over dit persbericht kunt u terecht bij secretaris Hans Tebra (06 – 54 32 18 38).

> zie ook: bericht sluiting door Wildopvang Zuid-Holland (03-10-'22)

> zie ook: 'Wildopvangcentra maken zich zorgen na sluiting opvang Delft: Wij zitten nu al vol.' (Omroep West d.d. 10-10-'22)

Haas