Sterke groei aantal opgenomen vogels

In 2020 is er tot nu toe al een sterke groei geregistreerd van het aantal opgenomen vogels bij de Dierenambulance-Vogelasiel regio Leiden.
“Alle dieren, die we als dierenambulance in de Leidse Regio ophalen en binnenkrijgen en het aantal ritten dat we uitvoeren worden geregistreerd naar aantal en vindplaats”, meldt voorzitter Jaap van Meijgaarden. “Vorig jaar noteerden we een kleine toename van het aantal ritten. In het eerste halfjaar nam dit aantal af van 2499 tot 2200. De COVID-19 pandemie speelt daarbij ongetwijfeld een rol, omdat er minder mensen naar buiten gingen en daardoor ook minder gewonde, of ontheemde dieren werden waargenomen. Ondanks het kleinere aantal ritten werden wij geconfronteerd met een bijzonder sterke stijging van het aantal ontheemde of gewonde vogels. Dat aantal nam toe van 964 het eerste halfjaar in 2019 tot niet minder dan 1497 dit jaar. Een stijging met meer dan 55%!
Hoewel we pas een jaar aan de Draadbaan 14 in Leiderdorp zijn gevestigd weet de bevolking ons daar goed te vinden. Naast de gewonde en ontheemde dieren, die we zelf ophaalden, werden tal van dieren daar het afgelopen halfjaar door particulieren naar toe gebracht. Omdat wij helaas nog niet over een ontheffing van de Natuurbeschermigswet beschikken mogen we dieren daar maar kort verzorgen. Daarom zijn we genoodzaakt dieren voor verdere verzorging door te brengen naar andere opvangcentra in de omgeving. Egels naar Zoetermeer, reptielen naar Haarlemmerliede, schildpadden naar Alphen a/d Rijn en de vogels naar De Wulp in Den Haag. Onze inmiddels ruim 100 vrijwilligers verzorgen die ritten vaak met eigen vervoer, omdat de ambulances voor acute ritten beschikbaar moeten blijven. Zelf hebben wij na een kort verblijf 74 vogels weer in de vrije natuur los kunnen laten. Wij beschikken helaas niet over de uitzetresultaten van de dieren die wij naar de andere opvangcentra hebben gebracht. Hopelijk kunnen we dat over twee jaar wel. We hebben ons oog laten vallen op een aantrekkelijk perceel grond en verwachten over verwerving daarvan de komende maanden duidelijkheid te krijgen. Daarna kunnen we aan de slag met het laten vervaardigen van een definitief ontwerp en na verkrijging van een omgevingsvergunning, met het bouwproces. Dat scheelt t.z.t. veel onnodige ritten naar de andere centra en stress bij de betrokken dieren. Dat komt de kans op herstel alleen maar ten goede, dus hoe eerder wij onze nieuwbouw in gebruik kunnen nemen hoe beter”.
Foto: jonge dodaars (Foto gemaakt door Stefan van der Burg)