Weer vaker gereden in 2023

Dierenambulance voerde niet minder dan 5.346 ritten uit

Steeds meer wilde dieren vervoerd:

De afgelopen jaren steeg het aantal ritten dat door onze ambulances en onze transportauto werd uitgevoerd. Die trend heeft zich in 2023 doorgezet, zij het beperkt. Het totaal aantal ritten nam toe van 5.272 in 2022 naar 5.346 in 2023.

Getallen en feiten:

Onze ambulances maakten 4.674 ritten en 672 ritten werden door onze transportauto uitgevoerd. Dat ging vooral om wilde dieren, die naar andere wildopvangorganisaties moesten, omdat wij die zelf niet konden, of mochten, verzorgen. Dan gingen we naar Vogelopvang De Wulp in Den Haag, Egelopvang Zoetermeer en Wildopvang Delft, naast de wildopvang in Gouda en de vogelopvang in Haarlem. 70%  van de ambulanceritten betroffen ritten voor wilde dieren.

Dus ook hogere kosten

Samen met de kosten van ons vogelasiel is transport en opvang van wilde dieren onze grootste kostenpost en daarmee ons grootste punt van zorg. Wilde dieren hebben in tegenstelling tot huisdieren geen eigenaar, die je een rekening kunt sturen voor onze dienstverlening.

Meer gemeenten betrokken

Gelukkig hebben de 8 gemeenten in onze regio, met name om die reden, besloten bij te dragen aan onze kosten. Maar toch zien we voor het derde jaar op rij een aanzienlijk tekort tegemoet.

Provincie aan zet:

De provincie Zuid Holland heeft wettelijke taken in het kader van de Wet Natuurbescherming. Bovendien is in het nieuwe coalitieakkoord van het College van Gedeputeerde Staten opgenomen dat de provincie “Gaat investeren in wildopvang”. Daarom rekenen wij erop dat wij niet tevergeefs een beroep op de provincie kunnen doen voor een structurele bijdrage aan onze kosten.