Ons coronabeleid

Om de veiligheid van alle vrijwilligers, familieleden en mensen om ons heen te bewaken gelden vanaf 13 november onderstaande maatregelen. Deze maatregelen zijn vastgesteld door de Rijksoverheid en neemt de organisatie dan ook over. Op dit moment werken we niet met het Corona Toegang Bewijs (CTB) en voorkomen we besmettingen door afstand te nemen.

  • Bezoekers aan de locatie op de Draadbaan in Leiderdorp zijn alleen welkom voor afscheid nemen van overleden (huis)dieren. Er geldt een maximumaantal van 2 bezoekers in ons pand, uitgezonderd personen uit één huishouden. Bijvoorbeeld, een familie van 4 personen wonend op één adres mogen dus wel afscheid nemen van het dier.
  • Eigenaren van (huis)dieren die wij vervoeren, bijvoorbeeld naar een dierenarts, mogen niet meerijden met onze ambulance. Medewerkers van de centrale geven aan dat eigenaren voor zichzelf vervoer naar de locatie moeten organiseren.
  • Dieren worden aangenomen aan de deur van de melder, we betreden een woning/pand niet. Medewerkers van de centrale verzoeken de melder(s) om dieren buiten de woning/pand aan te bieden. In sommige gevallen betreden we de woning/pand wel, bijvoorbeeld als een dier gevangen moet worden en de melder dit zelf niet kan. Met het betreden van een woning/pand dragen we een mondkapje en handschoenen. Zo voorkomen we het verspreiden van het virus.
  • Daarnaast hebben we enkele aanvullende regels afgesproken met de vrijwilligers en coördinatoren als ze op onze locatie op de Draadbaan zijn.