Zware tegenslag voor Dierenambulance regio Leiden

Vrijdagmiddag 12 mei kwam de oudste van de twee dierenambulances, die de stichting ter Ondersteuning van de Dierenambulance – Vogelasiel regio Leiden rijk is, met panne in Sassenheim stil te staan. Door de ANWB werden wij daar naar een parkeerplaats gesleept. Na het weekend werd hij naar ons garagebedrijf vervoerd, waar bleek dat de distributieriem gebroken was, waardoor de motor in de soep was gedraaid. De kosten van de reparatie worden op meer dan € 8.000,= geschat. “ Deze tegenvaller komt ons bijzonder slecht uit, want juist in het voorjaar hebben we het extra druk, vanwege de vele jonge hulpbehoevende vogels, waarvoor we gebeld worden. Gelukkig hebben we sinds enkele maanden dankzij een crowdfundingactie een tweede ambulance, waardoor ons werk wel door kan gaan”, stelt voorzitter Jaap van Meijgaarden, “Maar deze tegenslag komt financieel hard aan. Wij voorzien voor dit jaar al een aanzienlijk tekort, wat hierdoor alleen nog maar groter wordt. Wij zijn met enkele gemeenten nog in gesprek over medebekostiging, maar daarmee zullen wij het gat niet kunnen dichten, omdat daarmee hoogstens 40% van onze kosten gedekt kunnen worden. Wij hopen dat deze tegenslag voor die gemeenten een stimulans zal zijn om alsnog spoedig een besluit over medebekostiging te nemen en dat ook de provincie zijn verantwoordelijkheid daarvoor erkent. De provincie heeft tot nu toe op onze verzoeken om medebekostiging negatief gereageerd. De zorgplicht voor dieren is, vinden wij, niet iets dat je, op een stichting als de onze financieel volledig kunt afschuiven. Om die reden hebben wij onlangs een oproep aan de collegeonderhandelaars van de provincie gedaan. Wij hopen oprecht dat het nieuwe college van GS zijn verantwoordelijkheid voor de zorgplicht van wilde dieren zal erkennen en financieel vertalen”.

Pech met de ambulance bus