Doe een donatie

Het ophalen en verzorgen van zieke en gewonde dieren kost geld. De Stichting ter Ondersteuning van de Dierenambulance-Vogelasiel Regio Leiden ontvangt alleen subsidie van de gemeente Leiden. Daarnaast zijn wij een onafhankelijke dierenambulance die niet is aangesloten bij Stichting Dierenlot. Wij zijn dus vooral afhankelijk van onze eigen donateurs en sponsoren.

Dankzij uw steun, kunnen wij dieren helpen!
Helpt u ook mee? Iedere bijdrage is welkom. Met de donaties kan de dierenambulance en vogelasiel de dieren voorzien van medische hulp, verzorging, voedsel en medicijnen. Hierdoor kunnen de dieren die bij het vogelasiel binnenkomen optimaal revalideren, waarna zij weer vrijgelaten kunnen worden in de natuur.

Doneer nu


Het bedrag staat standaard op €25, maar dit kan u zelf aanpassen.


*vanwege de transactiekosten hanteren wij een minimum van 1 euro.

Of maak je donatiebedrag rechtstreeks via je bank over naar de Stichting Ter Ondersteuning Dierenambulance Vogelasiel Regio Leiden NL27 INGB 0003 7040 61 onder vermelding van Donatie.

Namens de dieren veel dank!

jonge zwanen aan de toussaintkade Leiden