Help mee

Het ophalen en verzorgen van zieke en gewonde dieren kost geld. De Stichting ter Ondersteuning van de Dierenambulance-Vogelasiel Regio Leiden ontvangt slechts beperkt subsidie van sommige gemeenten. Daarnaast zijn wij een onafhankelijke dierenambulance die niet is aangesloten bij Stichting Dierenlot. Wij zijn dus vooral afhankelijk van onze eigen donateurs en sponsoren.

Dankzij uw steun, kunnen wij dieren helpen!
Helpt u ook mee? Iedere bijdrage is welkom. Met de donaties kan de dierenambulance en vogelasiel de dieren voorzien van medische hulp, verzorging, voedsel en medicijnen. Hierdoor kunnen de dieren die bij het vogelasiel binnenkomen optimaal revalideren, waarna zij weer vrijgelaten kunnen worden in de natuur.

Eenmalige donatie

Een eenmalige donatie, eenvoudig direct over te maken via iDEAL of rechtstreeks via je bank.

Donateur

Onze activiteiten kunnen alleen blijvend ontplooid worden dankzij de vaste financiële steun van onze donateurs.
Als donateur heeft u korting op de huisdier-ritprijzen van de dierenambulance. Daarnaast ontvangt u meerdere keren per jaar een leuke publicatie met verhalen over de dierenambulance.

Namens de dieren veel dank!

jonge zwanen aan de toussaintkade Leiden