Renovatie dak maar er broeden gierzwaluwen

Als je weet dat er gierzwaluwen onder de dakpannen hebben gebroed en het dak moet gerenoveerd worden, zijn de volgende punten van extreem belang:

  • Gierzwaluwnesten zijn het hele jaar door beschermd. Dus ook na de broedperiode mogen ze niet zomaar verwijderd worden. Dat komt omdat de vogels voor nestgelegenheid van onze bouwsels afhankelijk zijn en ieder jaar hetzelfde nest gebruiken.
  • Stel een jaar vóór de renovatie al vast waar de vogels onder het dak vliegen. Maak hiervan een daktekening.
  • Na de broedtijd (vanaf september tot april) kan het dak gerenoveerd worden.
  • Op basis van de daktekening moet dan op exact dezelfde plaats(en) een gierzwaluw-dakpan gelegd worden, zodat de vogels de opening niet zullen missen.
  • Het nestmateriaal dat gevonden wordt tijdens de renovatie moet bewaard en terug gelegd worden op de oude plek.
  • Tijdens de broedtijd is geen ontheffing mogelijk.
  • Neem voor meer informatie contact op met de gierzwaluwbescherming.