Zelf voor wild dier zorgen?

Wilde dieren zijn beschermd door de Natuurbeschermingswet. Het is dus absoluut verboden om wilde dieren in je bezit te hebben zonder een vergunning.