Watervogel met vogelgriep verschijnselen

Helaas krijgen wij de laatste tijd regelmatig meldingen van  ganzen en zwanen met verschijnselen van vogelgriep.
Vogels in een gevorderd ziektestadium vallen op doordat ze ongecontroleerde bewegingen maken, zoals continue knikken met de kop of rondjes draaien/zwemmen. Ook versufte vogels die tam lijken omdat ze van dichtbij te benaderen zijn, zijn mogelijk geïnfecteerd.

Raak de vogel niet aan! Meld levende vogels met vogelgriepverschijnselen direct bij de dierenambulance.
Laat ook honden afstand houden.

Het oprapen van dode vogels waarvan de doodsoorzaak niet duidelijk is, kan gevaarlijk zijn. Aan dode vogels kun je niet zien of ze met vogelgriep besmet zijn. Bel de gemeente om dode vogels op te laten halen.

Mocht je dode of stervende vogels zien, dan is het is belangrijk om deze vogels ook voor eventueel onderzoek te melden. Hiermee wordt een beter beeld verkregen van de geografische spreiding van het virus en van de verspreiding onder verschillende vogelsoorten. Melden kan op de sites van Sovon Vogelonderzoek en https://dwhc.nl.