Gemeente Leiden gaat financieel bijdragen

Dankzij de motie van Partij voor de Dieren Leiden gaat de gemeente Leiden financieel bijdragen aan het vervoer en de opvang van gewonde wilde dieren. Ook zal Leiden de Dierenambulance en het Vogelasiel ondersteunen bij het vinden van voldoende overige financiële middelen. De gemeente gaat onderzoeken hoe deze financiële bijdrage elk jaar in de begroting past.

De Dierenambulance en het Vogelasiel in de Leidse regio lieten recent al weten dat zij jaarlijks geld te kort komen. Wij zijn dan ook erg blij met het feit dat de motie met algemene stemmen is aanvaard en niet met een kleine meerderheid. Met de aangepaste bijdrage en ondersteuning van gemeente Leiden, en hopelijk in de toekomst ook van de overige gemeenten in ons werkgebied, hopen wij dat deze tekorten snel verleden tijd zijn!