Oegstgeest geeft financiële bijdrage

Het besluit van de gemeenteraad van Oegstgeest om ons te gaan financieren voor transport en opvang van wilde dieren, moet een voorbeeld zijn voor de andere regiogemeenten, die dit nog niet doen. Ook hopen wij dat dit een rol gaat spelen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Besluit gemeenteraad Oegstgeest opsteker voor Dierenambulance

“Het besluit van de gemeenteraad van Oegstgeest om dit jaar € 5.000,= bij te dragen aan de Dierenambulance voor de kosten van transport en opvang van wilde dieren, moet de andere regiogemeenten stimuleren om dit goede voorbeeld te volgen”, reageert voorzitter Jaap van Meijgaarden. “In maart hebben wij de gemeenten in onze regio nogmaals gewezen op hun zorgplicht in het kader van de Wet Natuurbescherming. De zorgplicht geldt voor een ieder, dus ook voor gemeenten. Raadslid Melanie van Driel van Progressief Oegstgeest heeft dit samen met het CDA opgepakt, met als gevolg dit resultaat! In 2019 heeft de gemeenteraad van Leiden haar verantwoordelijkheid al genomen en financiert ons sindsdien voor transport en opvang van wilde dieren. De andere gemeenten verwijzen tot nu toe naar de provincie en die verwijst op zijn beurt naar het onderzoek naar aanleiding van de motie Wassenberg in de Tweede Kamer. Daar kopen wij dus niets voor. Voorschoten heeft vorig jaar een besluit genomen om ons voor wilde dieren te gaan bekostigen, maar tot nu toe hebben wij daar niets meer van vernomen. Groen Links raadslid Paul ’t Lam heeft daar inmiddels vragen over gesteld. In Katwijk heeft raadslid Sonny Spek van DURF de handschoen wederom opgepakt. Er is dus al de nodige beweging gaande. Wij hopen daarom dat bekostiging van ons werk voor wilde dieren bij de komende gemeenteraadsverkiezingen een rol gaat spelen. Veel raadsleden denken dat wij vanwege transport van huisdieren al goed door gemeenten worden gefinancierd. Die kan ik uit de droom helpen. Vorig jaar hebben wij van 7 gemeenten voor het vervoer van huisdieren naar Stevenshage in totaal slechts € 2.440,= ontvangen. Daar kun je onmogelijk een organisatie met 2 ambulances en 100 vrijwilligers financieel van overeind houden. Wij hopen dus dat goed voorbeeld goed doet volgen”.