Persbericht: Zoeterwoude steunt de dierenambulance

Al jaren pleit het bestuur van de regionale dierenambulance er bij de betrokken gemeenten voor om de werkzaamheden van de stichting structureel te steunen. Het college van B&W van Zoeterwoude heeft besloten met ingang van dit jaar een bijdrage van € 0,25 per inwoner aan de dierenambulance toe te kennen en dat ook de komende jaren te blijven doen.
“Het opvangen van (wilde) dieren zonder eigenaar is een wettelijke taak van gemeenten”, laat burgemeester en portefeuillehouder Fred van Trigt van Zoeterwoude weten. “De dierenambulance ontvangt wekelijks meerdere verzoeken uit Zoeterwoude. Ze maken jaarlijks meer dan 100 ritten naar onze gemeente. Dat doen ze met vele vrijwilligers. Daar zijn we heel blij mee. Daarom ondersteunen wij ze vanaf nu heel graag. Ze vervullen een belangrijke maatschappelijke functie”.

Het bestuur van de dierenambulance ziet het besluit van Zoeterwoude als een stimulans voor de andere gemeenten in het werkgebied om de stichting ook structureel financieel te gaan steunen. “Wij vragen aan de gemeenten een bijdrage van € 0,25 per inwoner. Daarmee kunnen wij ongeveer 40% van onze vaste kosten dekken. De rest van onze kosten dekken wij uit donaties, ritvergoedingen en giften van particulieren”, bericht voorzitter Jaap van Meijgaarden.
“De structurele bijdragen van Leiden en Voorschoten komen in de buurt van de € 0,25 per inwoner. Van de overige gemeenten hebben we één keer een bijdrage ontvangen van Teylingen, Oegstgeest en Katwijk. Katwijk zal nog besluiten of hun bijdrage structureel wordt. Van Noordwijk en Leiderdorp hebben wij tot nu toe niets ontvangen.
Het besluit van Zoeterwoude is ook een steun in de rug van wethouder North van Leiden. Wethouder North heeft toegezegd de andere regiogemeenten te benaderen om een jaarlijkse bijdrage van € 0,25 per inwoner aan de dierenambulance toe te kennen."

logo Zeterwoude