Renovatie/sloop gebouw maar er broeden vogels

Een renovatie of opknapbeurt in een wijk is niet te voorkomen. Het is daarom zaak om de woningcorporatie van te voren op de hoogte te brengen van gierzwaluwen en andere vogels etc., die in de te slopen panden broeden of hun schuilplek hebben.

Als het over sloop gaat, bel met spoed naar de gemeente, afdeling (sloop)vergunningen om uit te vinden wie de vergunninghouder is. Dit is meestal een aannemer.
Bel om te zeggen dat hij in overtreding is als hij gaat slopen. De Flora- en Faunawet verbiedt verstoring van broedende vogels.
Wil de aannemer niet luisteren, bel dan met de AID, Groendesk (Algemene Inspectiedienst), de regiomilieupolitie of de lokale politie en leg het probleem uit.
Telefoonnummer van de AID is 030 6692640.
Je kunt ook bellen met de LID (Landelijke inspectiedienst dierenbescherming), telefoon 088 811 3113.

Renovatie dak maar er broeden gierzwaluwen

Als je weet dat er gierzwaluwen onder de dakpannen hebben gebroed en het dak moet gerenoveerd worden, zijn de volgende punten van extreem belang:

  • Gierzwaluwnesten zijn het hele jaar door beschermd. Dus ook na de broedperiode mogen ze niet zomaar verwijderd worden. Dat komt omdat de vogels voor nestgelegenheid van onze bouwsels afhankelijk zijn en ieder jaar hetzelfde nest gebruiken.
  • Stel een jaar vóór de renovatie al vast waar de vogels onder het dak vliegen. Maak hiervan een daktekening.
  • Na de broedtijd (vanaf september tot april) kan het dak gerenoveerd worden.
  • Op basis van de daktekening moet dan op exact dezelfde plaats(en) een gierzwaluw-dakpan gelegd worden, zodat de vogels de opening niet zullen missen.
  • Het nestmateriaal dat gevonden wordt tijdens de renovatie moet bewaard en terug gelegd worden op de oude plek.
  • Tijdens de broedtijd is geen ontheffing mogelijk.
  • Neem voor meer informatie contact op met de gierzwaluwbescherming.