Watervogel met vogelgriep verschijnselen

Helaas krijgen wij de laatste tijd regelmatig meldingen van  ganzen en zwanen met verschijnselen van vogelgriep.
Vogels in een gevorderd ziektestadium vallen op doordat ze ongecontroleerde bewegingen maken, zoals continue knikken met de kop of rondjes draaien/zwemmen. Ook versufte vogels die tam lijken omdat ze van dichtbij te benaderen zijn, zijn mogelijk geïnfecteerd.

Raak de vogel niet aan! Meld levende vogels met vogelgriepverschijnselen direct bij de dierenambulance.
Laat ook honden afstand houden.

Het oprapen van dode vogels waarvan de doodsoorzaak niet duidelijk is, kan gevaarlijk zijn. Aan dode vogels kun je niet zien of ze met vogelgriep besmet zijn. Bel de gemeente om dode vogels op te laten halen.

Mocht je dode of stervende vogels zien, dan is het is belangrijk om deze vogels ook voor eventueel onderzoek te melden. Hiermee wordt een beter beeld verkregen van de geografische spreiding van het virus en van de verspreiding onder verschillende vogelsoorten. Melden kan op de sites van Sovon Vogelonderzoek en https://dwhc.nl.

Zwaan op treinspoor

Als je een zwaan op het treinspoor ziet lopen of liggen, ga dan niet zelf het spoor op.
Dat is erg gevaarlijk en bovendien verboden (je loopt kans op een grote boete).

Bel direct de dierenambulance. Wij nemen contact op met Prorail en zullen met hen samenwerken om de zwaan van het spoor te halen.

 

 

Renovatie/sloop gebouw maar er broeden vogels

Een renovatie of opknapbeurt in een wijk is niet te voorkomen. Het is daarom zaak om de woningcorporatie van te voren op de hoogte te brengen van gierzwaluwen en andere vogels etc., die in de te slopen panden broeden of hun schuilplek hebben.

Als het over sloop gaat, bel met spoed naar de gemeente, afdeling (sloop)vergunningen om uit te vinden wie de vergunninghouder is. Dit is meestal een aannemer.
Bel om te zeggen dat hij in overtreding is als hij gaat slopen. De Flora- en Faunawet verbiedt verstoring van broedende vogels.
Wil de aannemer niet luisteren, bel dan met de AID, Groendesk (Algemene Inspectiedienst), de regiomilieupolitie of de lokale politie en leg het probleem uit.
Telefoonnummer van de AID is 030 6692640.
Je kunt ook bellen met de LID (Landelijke inspectiedienst dierenbescherming), telefoon 088 811 3113.

Renovatie dak maar er broeden gierzwaluwen

Als je weet dat er gierzwaluwen onder de dakpannen hebben gebroed en het dak moet gerenoveerd worden, zijn de volgende punten van extreem belang:

 • Gierzwaluwnesten zijn het hele jaar door beschermd. Dus ook na de broedperiode mogen ze niet zomaar verwijderd worden. Dat komt omdat de vogels voor nestgelegenheid van onze bouwsels afhankelijk zijn en ieder jaar hetzelfde nest gebruiken.
 • Stel een jaar vóór de renovatie al vast waar de vogels onder het dak vliegen. Maak hiervan een daktekening.
 • Na de broedtijd (vanaf september tot april) kan het dak gerenoveerd worden.
 • Op basis van de daktekening moet dan op exact dezelfde plaats(en) een gierzwaluw-dakpan gelegd worden, zodat de vogels de opening niet zullen missen.
 • Het nestmateriaal dat gevonden wordt tijdens de renovatie moet bewaard en terug gelegd worden op de oude plek.
 • Tijdens de broedtijd is geen ontheffing mogelijk.
 • Neem voor meer informatie contact op met de gierzwaluwbescherming.

Dode vogel gevonden

Dode, wilde vogels en andere wilde dieren haalt de dierenambulance niet op. Je kunt hiervoor de betreffende gemeente bellen:

Zelf voor vogel zorgen?

Wilde dieren zijn beschermd door de Natuurbeschermingswet. Het is absoluut verboden om wilde dieren in je bezit te hebben zonder een vergunning, zelf verzorgen mag dus niet.

Vogel zit vast in het ijs

Tijdens vorstdagen krijgen we veel meldingen over watervogels die vastgevroren zouden zitten op het ijs.
Maar meestal zitten vogels uit te rusten (ze trekken de poten in hun veren om warmte en energie te besparen) en zijn niet vastgevroren.

Om te voorkomen dat de dierenambulance (en brandweer) er onnodig op uit hoeft, kun je ons helpen door eerst hier op te letten:

• Spartelt de vogel maar komt hij niet van zijn plaats? Een vogel die echt vastzit, zal meestal zichtbaar spartelen om los te komen.
• Als je vermoedt dat een vogel vastgevroren is, kun je eerst wat voer strooien in de buurt van de vogel, om te zien of hij in actie komt.
• Zelfs dan kan het nog dat de vogel niet reageert maar ook niet vastgevroren is. Kijk na een tijdje of de vogel nog steeds op dezelfde plek zit.

Als je zeker bent dat de vogel vastgevroren is, bel dan onze dierenambulance. Probeer de vogel niet zelf los te maken! Je loopt daarbij kans de vogel of jezelf in gevaar te brengen.

Watervogel met botulisme verschijnselen

Botulisme is een ziekte bij voornamelijk watervogels die het zenuwstelsel aantast en spierverlamming veroorzaakt. Veel vogels overlijden aan deze ziekte, maar zieke vogels kunnen ook gered worden, als ze direct nadat ze gevonden zijn, naar de opvang worden gebracht.
Bovendien vormen ze na genezing geen gevaar meer voor hun omgeving. Over het algemeen is botulisme niet gevaarlijk voor mensen, honden en katten.

Wat kun je doen?

 • Draag plastic handschoenen of een plastic zak om je handen bij het oppakken.
 • Zoek een doos of kratje en leg onderin bijv. een oude handdoek.
 • Pak de zieke vogel voorzichtig op en zet of leg hem in de doos.
 • Was je handen goed nadat je de vogel hebt vastgehouden.
 • Geef de vogel geen voedsel of water.
 • Wil je de vogel liever niet oppakken? Zet er dan een plastic vouwkratje, wasmand of doosje (let op voldoende ventilatie) overheen. De vogel is veilig, kan rustig bijkomen en hij is er nog als de dierenambulance komt.
 • Breng de vogel naar het vogelasiel (zie Contact) of laat de dierenambulance de vogel ophalen.
 • De vogel heeft de meeste overlevingskans als hij direct naar de dichtstbijzijnde vogelopvang wordt gebracht. Daar krijgt hij de deskundige hulp die hij nodig heeft.
 • Probeer niet zelf voor de vogel te zorgen.

Overlast meeuwen

In het broedseizoen verdedigen meeuwen fanatiek hun jongen, als ze denken dat die in gevaar zijn.
Als de jongen het nest verlaten, lopen ze er op de grond wat verloren bij. Ze kunnen nog niet goed vliegen en worden gevoerd door de ouders, ooms en tantes, terwijl ze ook zelf leren eten te zoeken. Ze gillen naar hun familie en die gillen terug.

De dierenambulance haalt geen gezonde meeuwen weg. Wij begrijpen dat het voor overlast kan zorgen, maar de situatie is tijdelijk.
Zodra de jongen volwassen genoeg zijn, stopt het agressieve gedrag van de volwassen meeuwen.
Tot die tijd raden wij je aan om uit de buurt te blijven van de meeuwen en anders even een paraplu boven je hoofd te houden.

Het expres verwonden van dieren is strafbaar! Wij hopen dat je respect en geduld kunt opbrengen voor de vogels.