Nieuw collegeprogramma Zuid-Holland biedt perspectief voor wildopvang

“In het collegeprogramma van Zuid-Holland dat vanmiddag is gepresenteerd, lazen wij op blz. 24 tot ons grote genoegen: “We investeren in de wildopvang”. Daarmee erkent de provincie dat de zorgplicht, die in de Wet Dieren en in de Wet natuurbescherming voor een ieder is opgenomen, geen vrijblijvende tekst is. Dat is een trendbreuk ten opzichte van het vorige college, aan wie we enkele malen vergeefs om financiële ondersteuning hebben gevraagd”, laat voorzitter Jaap van Meijgaarden van de Dierenambulance – Vogelasiel regio Leiden weten. “Ondanks aanzienlijke hogere giften van particulieren en enkele legaten hebben wij de afgelopen twee jaar bij elkaar toch een tekort op onze exploitatie van bijna € 54.000,= geleden. Van de 5.000 ritten die wij jaarlijks met onze ambulances uitvoeren heeft ongeveer 80% betrekking op wilde dieren. Ondanks de eigen vogelopvang, waarin wij de meeste vogels verzorgen, moeten wij een deel van de vogels en andere wilde dieren naar opvangorganisaties elders vervoeren. Dat kost veel geld en inzet van onze vrijwilligers. Enkele gemeenten in onze regio aarzelen nog over de vraag of ze ons daarvoor ook structureel financieel moeten gaan steunen. Dat de provincie nu in wildopvang wil gaan investeren, is een stimulans voor die gemeenten om daarbij niet achter te blijven. Wij hopen dat die gemeenten de handschoen nu oppakken”.

We zoeken vrijwilligers

Voor alle functies in onze organisatie hebben we plaats  voor nieuwe vrijwilligers. Lees de vacatures in "Over Ons > Word vrijwilliger".

Telefoon drukte ‼️

Het is momenteel ontzettend druk en onze telefooncentrale heeft maar een beperkte capaciteit. Hierdoor lijkt het dat je wordt weggedrukt maar eigenlijk sta je in de wacht. We zijn druk bezig om dit te verbeteren.
We willen je vragen om toch te blijven proberen om ons te bellen in plaats van te mailen, omdat we de e-mails niet constant kunnen checken.
Alvast bedankt voor je begrip!

Pech met de ambulance bus

Zware tegenslag voor Dierenambulance regio Leiden

Vrijdagmiddag 12 mei kwam de oudste van de twee dierenambulances, die de stichting ter Ondersteuning van de Dierenambulance – Vogelasiel regio Leiden rijk is, met panne in Sassenheim stil te staan. Door de ANWB werden wij daar naar een parkeerplaats gesleept. Na het weekend werd hij naar ons garagebedrijf vervoerd, waar bleek dat de distributieriem gebroken was, waardoor de motor in de soep was gedraaid. De kosten van de reparatie worden op meer dan € 8.000,= geschat. “ Deze tegenvaller komt ons bijzonder slecht uit, want juist in het voorjaar hebben we het extra druk, vanwege de vele jonge hulpbehoevende vogels, waarvoor we gebeld worden. Gelukkig hebben we sinds enkele maanden dankzij een crowdfundingactie een tweede ambulance, waardoor ons werk wel door kan gaan”, stelt voorzitter Jaap van Meijgaarden, “Maar deze tegenslag komt financieel hard aan. Wij voorzien voor dit jaar al een aanzienlijk tekort, wat hierdoor alleen nog maar groter wordt. Wij zijn met enkele gemeenten nog in gesprek over medebekostiging, maar daarmee zullen wij het gat niet kunnen dichten, omdat daarmee hoogstens 40% van onze kosten gedekt kunnen worden. Wij hopen dat deze tegenslag voor die gemeenten een stimulans zal zijn om alsnog spoedig een besluit over medebekostiging te nemen en dat ook de provincie zijn verantwoordelijkheid daarvoor erkent. De provincie heeft tot nu toe op onze verzoeken om medebekostiging negatief gereageerd. De zorgplicht voor dieren is, vinden wij, niet iets dat je, op een stichting als de onze financieel volledig kunt afschuiven. Om die reden hebben wij onlangs een oproep aan de collegeonderhandelaars van de provincie gedaan. Wij hopen oprecht dat het nieuwe college van GS zijn verantwoordelijkheid voor de zorgplicht van wilde dieren zal erkennen en financieel vertalen”.

Pech met de ambulance bus

Dierenambulance assisteert politie na ernstig dierenmisdrijf

In Zoeterwoude is enige tijd geleden een dode hond komen bovendrijven. Het dier was getapet met ducktape en met bakstenen tussen voor- en achterpoten verzwaard. Ook zat er een tas met stenen over zijn kop. Kortom, een vreselijk ernstig misdrijf, waarvoor de dierenpolitie onze assistentie inriep.

Het is gebruikelijk dat een lijk na enkele weken door gasvorming aan de oppervlakte komt drijven.  Ondanks de stenen gebeurde dat ook in dit geval, waardoor het misdrijf aan het licht kwam en onderzoek naar de dader mogelijk werd.

Helaas was het dier niet gechipt, waardoor de eigenaar niet direct te achterhalen was. Vanwege de ernst van het voorval werd door de politie forensisch onderzoek te plaatse uitgevoerd. Aangezien een ‘waterlijk’ ontzettend stinkt en niet zomaar te vervoeren is, werd onze assistentie ingeroepen. In tegenstelling tot de politie beschikken wij met onze transportauto en stankdichte vervoerkisten over de middelen daarvoor. Op verzoek van de dierenpolitie hebben wij het dode dier voor sectie naar een dierenarts in Purmerend vervoerd.

Gelukkig bleek de politie de factuur, die we daarvoor stuurden, te voldoen, een unicum, want al te vaak geven overheidsinstanties in dit soort situaties niet thuis, nadat ze ons om assistentie hebben gevraagd. “Daarom is het zo belangrijk dat overheden ons financieel gaan bekostigen”, zegt voorzitter Jaap van Meijgaarden, “dan hoeven we hiervoor geen facturen meer te versturen. Dat scheelt ons en de overheden een hoop administratie en gedoe”.

Oproep aan college-onderhandelaars provincie Zuid-Holland om wildopvang structureel te gaan medefinancieren

Vorig jaar bracht de Raad voor Dierenaangelegenheden het advies‘Zienswijze dilemma’s in de wildopvang’ uit aan het kabinet. In dat rapport werd de minister geadviseerd “met andere overheden in gesprek te gaan en afspraken te maken over ieders verantwoordelijkheid in de opvang van hulpbehoevende wilde dieren, inclusief structurele financiële ondersteuning vanuit de overheid van wildopvang in Nederland”.

Onze stichting wordt inmiddels door 3 van de 8 gemeenten uit ons verzorgingsgebied structureel financieel ondersteund en het ziet er naar uit de overige gemeenten zich daarbij zullen gaan aansluiten. Daarmee zullen onze financiële problemen helaas niet opgelost zijn, omdat daarmee maximaal 40% van onze uitgaven zal worden gedekt. Voor de overige uitgaven zijn wij afhankelijk van vergoedingen, donaties, giften en legaten van particulieren. Dat maakt ons kwetsbaar en ons niet alleen.

Vrijwel alle wildopvangorganisaties in Zuid-Holland hebben met financiële problemen te kampen. Als gevolg hiervan heeft bijvoorbeeld de Wildopvang in Delft vorig jaar moeten besluiten met de activiteiten te stoppen, omdat faillissement dreigde. De provincie heeft in het kader van de Wet natuurbescherming een coördinerende taak ten aanzien van wilde dieren en voor een ieder en dus ook voor de provincie geldt de zorgplicht. Om die reden zou de provincie de opvang van wilde dieren, evenals een aantal gemeenten, structureel moeten medefinancieren. Met de opvang van wilde dieren wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het weer uitzetten in de vrije natuur van dieren, die het anders niet zouden redden. Het huidige college van GS van Zuid-Holland heeft daarvoor tot nu toe niet thuis gegeven. Dit in tegenstelling tot een aantal andere provincies. Vandaar onze oproep aan de college-onderhandelaars om de medebekostiging van wildopvang in Zuid-Holland in het nieuwe collegeprogramma op te nemen.

Wanneer heeft een vogeltje hulp nodig?

Heb je een jong vogeltje gevonden en wil je helpen? Kijk eerst of het vogeltje wel hulp nodig heeft. Dat hoeft namelijk niet altijd zo te zijn. Want dat jonge vogels in het voorjaar op de grond terechtkomen, is heel normaal.

Jonge vogels ontgroeien snel hun nest. Ze brengen dan een paar dagen op de grond door, terwijl de ouders in de buurt voedsel zoeken. Binnen een paar dagen kunnen ze helemaal zelf vliegen en eten vinden.

Een jong vogeltje moet de kunst van het overleven afkijken van zijn ouders. Niet alle jongen zullen het redden, de natuur is hard. Maar zij die het overleven, zijn klaargestoomd voor een leven in het wild.

Hoe kan je zo’n vogeltje wél helpen?
Als het vogeltje op een gevaarlijke plek zit, kan je die op een beschutte plek te zetten: in een struik of op een tak (je hoeft niet bang te zijn dat jouw geur er voor zorgt het vogeltje wordt verstoten; de meeste vogels kunnen niet goed ruiken). De ouders vinden hem terug door zijn bedelroep. Houd je kat een paar dagen binnen en vraag de buren dat ook te doen.

Twijfel je of het vogeltje hulp nodig heeft?
Bekijk dan eerst het overzicht hiernaast! Dat scheelt ons misschien een telefoongesprek; in het voorjaar hebben wij het ontzettend druk, o.a. door de vele vragen over jonge vogels.

Heb je andere vragen over (jonge) vogels? Kijk dan eerst op de pagina met veelgestelde vragen of jouw vraag daar tussen zit.

Ook Voorschoten en Noordwijk gaan ons structureel financieren

De brief die de Leidse wethouder Ashley North begin februari stuurde naar de colleges van B&W van de gemeenten waarin de regionale dierenambulance actief is, begint vruchten af te werpen. In zijn brief vroeg hij de gemeenten om de dierenambulance te gaan bekostigen met € 0,25 per inwoner.
B&W van Zoeterwoude had daar in november vorig jaar als eerste gemeente toe besloten. Voor Paul ’t Lam van de GroenLinks-fractie in Voorschoten was dit aanleiding om zijn college voor te stellen zich hierbij aan te sluiten en het jaarlijkse bedrag van € 5.000,= te verhogen naar ca. € 6.375,=. Op 21 maart heeft het college van B&W van Voorschoten daartoe besloten. Met ingang van 2024 zal dit bedrag aan de stichting worden overgemaakt.

Ook in andere gemeenten speelt de discussie. In Katwijk is een motie met dezelfde strekking aanvaard.
Noordwijk heeft hiertoe deze week besloten na een motie van Lijst de Moor en PUUR.
In Teylingen is zo’n motie ingediend. Daar moet nog een besluit over worden genomen.
Leiderdorp staat positief tegenover de gedachte, maar moet die nog uitwerken en in Oegstgeest worden hierover, mede na het inspreken tijdens recente commissievergaderingen, binnenkort besluiten verwacht.

“Wij zijn ontzettend blij met deze ontwikkeling”, laat voorzitter Jaap van Meijgaarden weten, “Als alle gemeenten hiertoe besluiten, voorzien we dat ons begrootte exploitatietekort aanzienlijk zal worden teruggebracht en onze afhankelijkheid van toevallige legaten sterk afneemt. De noodzaak om onze inkomsten verder te vergroten, door meer donateurs te werven en acties te voeren, zoals het afgelopen jaar, blijft echter bestaan. We hebben daar vertrouwen in. We merken steeds meer dat ons werk op veel sympathie van het publiek kan rekenen”.

Katwijk gaat stichting structureel financieren

Na Leiden, Voorschoten en Zoeterwoude heeft de gemeente Katwijk ook besloten om onze stichting structureel te gaan financieren. Een motie van D66, PvdA, SGP, ChristenUnie en DURF heeft hiervoor gezorgd.
Hartelijk dank, wij zijn hier erg blij mee. En voor gewonde en ontheemde dieren in ons werkgebied betekent dit weer een stukje meer zekerheid dat wij ze kunnen helpen.

Persbericht: Oproep wethouder North aan regiogemeenten

Onze stichting is verheugd over de brief die wethouder Ashley North van Leiden aan de andere gemeenten in onze regio heeft verstuurd (> Brief A North oproep ondersteuning Dierenambulance). In die brief nodigt hij de andere gemeenten uit ons ook structureel financieel te gaan steunen. Dit omdat het dierenwelzijn daarmee gediend is, maar ook omdat de opvang van ontheemde, gewonde en zwerfdieren een wettelijke (zorg)taak van gemeenten is en die taak zonder ambulancedienst niet uitvoerbaar is.
Onze stichting heeft niet om volledige financiering door gemeenten gevraagd, maar slechts om ca. 40% van onze uitgaven. Onze afhankelijkheid van met name legaten en erfenissen is te groot, waardoor wij kwetsbaar zijn, onze dienstverlening in gevaar zou kunnen komen en wij die mogelijk verder zouden moeten beperken. Op dit moment missen wij bijvoorbeeld zowel de vrijwilligers als de financiën om ook 's nachts uit te kunnen rukken, terwijl dat wel onze ambitie is. Structurele financiële steun van de gemeenten zou ook daarvoor van belang zijn. Wij hopen dan ook op positieve reacties van de andere gemeenten.