logo Zeterwoude

Persbericht: Zoeterwoude steunt de dierenambulance

Al jaren pleit het bestuur van de regionale dierenambulance er bij de betrokken gemeenten voor om de werkzaamheden van de stichting structureel te steunen. Het college van B&W van Zoeterwoude heeft besloten met ingang van dit jaar een bijdrage van € 0,25 per inwoner aan de dierenambulance toe te kennen en dat ook de komende jaren te blijven doen.
“Het opvangen van (wilde) dieren zonder eigenaar is een wettelijke taak van gemeenten”, laat burgemeester en portefeuillehouder Fred van Trigt van Zoeterwoude weten. “De dierenambulance ontvangt wekelijks meerdere verzoeken uit Zoeterwoude. Ze maken jaarlijks meer dan 100 ritten naar onze gemeente. Dat doen ze met vele vrijwilligers. Daar zijn we heel blij mee. Daarom ondersteunen wij ze vanaf nu heel graag. Ze vervullen een belangrijke maatschappelijke functie”.

Het bestuur van de dierenambulance ziet het besluit van Zoeterwoude als een stimulans voor de andere gemeenten in het werkgebied om de stichting ook structureel financieel te gaan steunen. “Wij vragen aan de gemeenten een bijdrage van € 0,25 per inwoner. Daarmee kunnen wij ongeveer 40% van onze vaste kosten dekken. De rest van onze kosten dekken wij uit donaties, ritvergoedingen en giften van particulieren”, bericht voorzitter Jaap van Meijgaarden.
“De structurele bijdragen van Leiden en Voorschoten komen in de buurt van de € 0,25 per inwoner. Van de overige gemeenten hebben we één keer een bijdrage ontvangen van Teylingen, Oegstgeest en Katwijk. Katwijk zal nog besluiten of hun bijdrage structureel wordt. Van Noordwijk en Leiderdorp hebben wij tot nu toe niets ontvangen.
Het besluit van Zoeterwoude is ook een steun in de rug van wethouder North van Leiden. Wethouder North heeft toegezegd de andere regiogemeenten te benaderen om een jaarlijkse bijdrage van € 0,25 per inwoner aan de dierenambulance toe te kennen."

logo Zeterwoude

Julianaschool Rijnsburg verrast Dierenambulance en Vogelasiel met cheque van € 250,-

Regelmatig zamelen de scholieren van de Julianaschool geld in voor een goed doel. Welk goed doel wordt bepaald uit de voorstellen die de leerlingen doen. In oktober is het Dierendag en staat elk jaar een dierenhulporganisatie centraal. Een leerling vond eerder een gewonde duif en was erg onder de indruk van het werk van de dierenambulance. Zij stelde voor om de dierenambulance te kiezen. Wat lief!

Met een prachtige cheque van € 250,- verschenen gisteren vijf leerlingen bij onze vestiging in Leiderdorp. Daar kregen ze van Pieter van de vogelopvang een rondleiding. Hij vertelde de kinderen hoe verschillend vogelsoorten verzorgd worden, welk voedsel ze krijgen en hoe, waarom sommige vogels eerst in een warmtekast moeten worden verzorgd voordat ze naar een kooi kunnen en nog veel meer.

De leerlingen vonden het super interessant. Na afloop kregen ze van ons een Dierenredder-oorkonde en ons boekje Het avontuur met de zwaan.
“We genieten ontzettend van dit soort initiatieven, vooral van het enthousiasme van de kinderen. Het maakt ons werk extra leuk en het geld kunnen we goed gebruiken”, liet een blije Yvonne Hijman, coördinator van de dierenambulance, weten.

Lieve kinderen (en ouders!) van de Julianaschool, hartelijk dank namens de dieren! 🦆🦇🐕🐈🦢🐿🦔

“Dieren redden wordt te duur voor de dierenambulance”

In het item "Spreektijd" van Omroep West kreeg bestuursvoorzitter Jaap van Meijgaarden de gelegenheid om in 2 minuten duidelijk te maken hoe - zeker nu - het uitblijven van structurele financiering door regiogemeenten het bestaan van onze dierenambulance en vogelasiel bedreigt.
En hoe belangrijk daardoor ook de financiële steun van donateurs is.

"De zorg voor dieren is de zorg van ons allen."

 

Haas

Sluiting Wildopvang Delft ramp voor opvang wilde dieren en dierenambulances

Persbericht n.a.v. aangekondigde sluiting Wildopvang Zuid-Holland.

“Het is bijzonder wrang dat juist op Werelddierendag de Wildopvang in Delft heeft moeten besluiten per 1 januari de werkzaamheden te beëindigen en vanaf 11 oktober geen dieren meer opneemt”, laat secretaris Hans Tebra weten.
“Voor de dieren zelf is het een ramp. De regionale dierenambulances die gebruikmaken van Wildopvang Delft moeten vanaf volgende week op zoek naar opvang elders en deze (schaarser wordende) specialistische opvangcentra zijn al zo zwaar belast. Het langere vervoer betekent meer stress voor de dieren en daarmee minder kans op herstel, hogere transportkosten en meer inzet van vrijwilligers. Ook voor ons. Wij rijden nu meerdere keren per week naar Delft met wilde dieren, die wij niet zelf kunnen en mogen verzorgen. Daarvoor zullen wij alternatieven moeten zoeken, als die er al zijn, want bijna overal staat het water bij de wildopvang financieel tot aan de lippen. Dat Delft om die reden heeft moeten besluiten te stoppen is intriest.”

"Het moeten sluiten is een gevolg van het feit dat de Rijksoverheid, Provincie Zuid-Holland en tal van gemeenten nog steeds niet thuis geven wat betreft de structurele financiering van transport en opvang van wilde dieren.
Dit ondanks het recente advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Deze adviseerde ‘het Rijk om in overleg te treden met de andere overheden over ieders verantwoordelijkheden in de opvang van hulpbehoevende wilde dieren, inclusief structurele financiële ondersteuning vanuit de overheid van wildopvang in Nederland’.
De provincie heeft op grond van de Wet Natuurbescherming een coördinerende taak. In die wet is opgenomen dat een ieder een zorgplicht heeft wat betreft de natuur en de bescherming van wilde dieren.
Gelet hierop hebben wij meerder keren vergeefs een beroep op de provincie gedaan voor financiering. En ook bij diverse regiogemeenten vangen wij tot nu toe bot. Die schuiven hun verantwoordelijkheid af op de provincie, die op ons laatste verzoek zelfs niet heeft gereageerd.
Het sluiten van Wildopvang Zuid-Holland zal voor ons tot een verdere toename van ons exploitatietekort leiden. Als dat niet verandert, zullen wij over een aantal jaren eenzelfde besluit als Delft moeten nemen, vrezen wij. Dat moet hoe dan ook worden voorkomen.”

Voor verdere informatie over dit persbericht kunt u terecht bij secretaris Hans Tebra (06 – 54 32 18 38).

> zie ook: bericht sluiting door Wildopvang Zuid-Holland (03-10-'22)

> zie ook: 'Wildopvangcentra maken zich zorgen na sluiting opvang Delft: Wij zitten nu al vol.' (Omroep West d.d. 10-10-'22)

Haas
eekhoorn

Wijziging openingstijden

Het is eindelijk rustiger aan het worden voor onze dierenambulances en in de vogelopvang. De meeste jonge dieren kunnen zichzelf inmiddels goed redden en door de langere avonden krijgen we minder zichtmeldingen.
Onze hulp is nu wat minder nodig. Daarom is onze vogelopvang de komende maanden 's avonds gesloten en is de dierenambulance dagelijks een uurtje korter bereikbaar.

  • De vogelopvang is vanaf vandaag geopend van 09.00 - 18.00 uur.
  • De dierenambulance is vanaf 1 oktober telefonisch bereikbaar van 09.00 - 22.00 uur (van 21-22u alleen voor advies en spoedmeldingen).
    Kijk buiten onze openingstijden voor advies op de pagina 'Veelgestelde vragen'. Voor spoedgevallen in de regio Leiden kun je contact opnemen met de politie.
eekhoorn

Crowdfunding nieuwe dierenambulance geslaagd!

We hebben fantastisch nieuws: vandaag is het streefbedrag van € 40.000,= voor de aanschaf van een nieuwe dierenambulance onverwacht overschreden.
De crowdfunding, die wij eind augustus startten en werd ondersteund met flyers, oproepen via social media, het benaderen van organisaties en berichten in de media, is dus al heel snel een succes geworden. Wij ontvingen al tal van giften, waarmee we een aardig eind op weg waren. Maar het eindbedrag was nog niet in zicht.
Gisteren werden wij benaderd door een bijzonder gulle gever, die ons vroeg welk bedrag er nog openstond. Vanwege de sympathie voor het werk onze organisatie en de noodzaak van vervanging van de ambulance liet de beller, die onbekend wenst te blijven, weten het nog openstaande bedrag aan ons te willen schenken! ❤️
Zo kan onze crowdfunding, veel sneller dan verwacht, succesvol worden afgesloten.
Bestuur, medewerkers en vrijwilligers van onze stichting zijn hier ontzettend dankbaar voor en bedanken iedereen die heeft geholpen om dit geweldige eindresultaat mogelijk te maken! 💝
Uiteraard zal het eventuele surplus van deze crowdfunding ook ten goede komen aan het dierenwelzijn in de regio Leiden.
Vanwege de levertijden van auto's zal de nieuwe dierenambulance waarschijnlijk begin volgend jaar in gebruik worden genomen.

 

Recente gevallen vogelgriep

Ambulanceteam Barbara en Yvonne hebben deze week in Zoeterwoude een zieke gans opgehaald. Omdat het dier duidelijk de symptomen van vogelgriep toonde, heeft Barbara eerst de beschermende kleding aangetrokken die in het protocol van de Rijksoverheid staat. Daarna is de gans naar één van onze dierenartsen gebracht. De diagnose werd bevestigd en het dier is ingeslapen. De afgelopen week hebben we helaas ook enkele meldingen van zwanen gehad die met de vogelgriep waren besmet.

Ook versufte vogels die tam lijken omdat ze van dichtbij te benaderen zijn, zijn mogelijk geïnfecteerd.

  • Raak de vogels niet aan. Het oprapen van dode vogels waarvan de doodsoorzaak niet duidelijk is, kan gevaarlijk zijn. Aan dode vogels kun je niet zien of ze met vogelgriep besmet zijn. Laat ook je hond afstand houden.
  • Meld levende vogels met vogelgriep verschijnselen direct bij de dierenambulance! Meld overleden vogels bij je gemeente.
  • Mocht je dode of stervende vogels zien, dan is het is belangrijk om deze vogels ook voor eventueel onderzoek te melden. Hiermee wordt een beter beeld verkregen van de geografische spreiding van het virus en van de verspreiding onder verschillende vogelsoorten. Melden kan op de site van SOVON Vogelonderzoek.

 

Katwijk gaat ons financieel steunen

Het college van B&W van de gemeente Katwijk heeft besloten ons dit jaar een bijdrage te verlenen van € 5.000,= en over een structurele ondersteuning in de volgende jaren nog een besluit te nemen. Dit staat los van onze heel recente fondswerving voor een nieuwe ambulance (nieuwsbericht van 31 augustus). Ons persbericht over de hoge brandstofprijzen is voor het nieuwe college de aanleiding geweest.

Crowdfunding voor nieuwe dierenambulance van start

Werkpaard van Dierenambulance Leiden zakt nu echt door zijn hoeven...

Update: t/m 21 september hebben we al € 7.558,- aan giften ontvangen. Hartelijk dank voor uw bijdragen!

“Na 17 jaar en ongeveer 275.000 km op de teller en recent ook nog een kapotte versnellingsbak, is onze tweede dierenambulance rijp voor de sloop”, laat Jaap van Meijgaarden, bestuursvoorzitter van onze stichting weten. “Een nieuwe ambulance is echter een kostbare zaak, zeker voor een stichting die vorig jaar een aanzienlijk verlies van bijna € 50.000,= leed en voor 80% van haar uitgaven afhankelijk is van inkomsten van particulieren. “
Daarom starten we een crowdfunding. Die is hard nodig om te voorkomen dat gewonde of verweesde dieren aan hun lot moeten worden overgelaten.
De ruim € 40.000,= die voor een nieuwe ambulance nodig is, hopen we met deze actie bij elkaar te krijgen.

Door deze actie, de aanschaf van een nieuwe ambulance te ondersteunen, zijn mensen er zeker van dat hun bijdrage volledig terechtkomt bij de zorg voor gewonde en ontheemde dieren in onze regio. Met giften aan landelijke organisaties heeft men die zekerheid niet.
Om de actie onder de aandacht te brengen, wordt een persbericht aan redacties van kranten in ons werkgebied verstuurd en wordt o.a. gebruikgemaakt van Facebook en Instagram. Daarnaast gaan wij regionale organisaties en bedrijven direct benaderen. En natuurlijk gaan onze ruim 100 vrijwilligers zich hiervoor actief inzetten.

Helpt u mee? Giften voor de nieuwe ambulance zijn via onze website op eenvoudige wijze over te maken. KLIK HIER A.U.B.

Behalve door de gemeenten Leiden en Voorschoten wordt de stichting door de andere regiogemeenten helaas nog niet structureel financieel ondersteund. Daarom is uw hulp heel erg welkom.

Unity.NU Nieuwsbericht over drukte in vogelasiel

Drukte en ruimtetekort bij Dierenambulance Regio Leiden
De Dierenambulance Vogelasiel Regio Leiden kampt met flink wat ruimtetekort én het is bijzonder druk.

De jonge vogel tijd is aangebroken, dat zorgt voor een flinke aanwas aan jonge gewonde vogels bij het vogelasiel. Tegelijkertijd zitten alle hokken vol en moeten de jonge meeuwen ruimte delen. ‘Het is vanuit dierenwelzijn eigenlijk niet verantwoord, maar het alternatief is erger,’ zegt voorzitter Jaap van Meijgaarden.

De Dierenambulance kan de aanwas van gewonde vogels bijna niet meer aan. Nu kunnen gewonde vogels soms worden opgevangen bij bevriende opvangorganisaties, maar ook dat is geen toekomstbestendige optie. Nieuwe huisvesting zou dat wel zijn. De voorzitter is daar druk mee bezig. Echter wil Rijkswaterstaat maar geen besluit nemen over gebruik van een stukje grond in de regio. ‘Ik hoop dat met druk van de wethouder en misschien de burgemeester daar beweging in gaat komen.’

Financiering is nog een andere uitdaging voor de organisatie. Gemeenten in de regio geven in de regel geen structurele subsidie. Daar gaat het bestuur nog een keer om vragen; 25 cent per inwoner per jaar.

Zelf een krijsende meeuw gevonden? Geen paniek, dat is normaal. Als een meeuw echt gewond is, bel dan wel de dierenambulance.

Unity.NU brengt je actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.

Het fragment kun je hier bekijken.