Interview: Zeepaardje aangespoeld op het strand

Een bijzonder ritje, helaas zonder goede afloop. Wandelaars vonden op het strand bij Langevelderslag in Noordwijk een levend zeepaardje. Dit maken wij heel weinig mee dus wij konden ze alleen vertellen dat hij in een zakje moest met zeewater. Via internet kwam ambulancerijder Wies erachter dat er voor zeepaardjes o.a. een opvang is bij Diergaarde Blijdorp / Rotterdam Zoo.

De vinders en ambulance reden elkaar tegemoet en we brachten hem eerst naar onze basis. Helaas bleek de beauty bij aankomst overleden. Heel jammer.

> klik hier voor het interview met Wies bij Omroep West

Tip: Aangezien de temperatuur aan het veranderen is, gaan we deze diertjes waarschijnlijk vaker vinden.
Mocht je een aangespoeld zeepaardje vinden: doe hem in een zakje met zeewater (geen kraanwater!). Het zakje dichtknopen met ruim lucht erbij, net zoals je bijv. visjes meekrijgt uit de winkel. Doe ook iets in het zakje waaraan hij zich kan vasthouden, bijv. een stukje zeewier (of takje, wattenstaafje). Het zakje moet koud blijven.

 

Dierenambulance herenigt geleidehond met eigenaresse

Tijdens het nieuwjaarsfeest dat wij gisteravond voor onze medewerkers en vrijwilligers organiseerden, kwam er een melding: een echtpaar in Oegstgeest had een loslopende golden retriever in huis genomen. Ambulancerijders Henk & Marcel, die ook even op het feest waren, gingen direct op pad. We konden de eigenaar helaas niet direct bereiken dus Pim, zo bleek, zou naar asiel Stevenshage worden gebracht. Al op weg kregen we een telefoontje van een geëmotioneerde mevrouw, dat haar hulphond was ontsnapt via de door de harde wind losgewaaide achterdeur na een harde knal. En door haar handicap kon ze hem niet zelf zoeken. Als een blindengeleidehond geen tuig om heeft, gedraagt hij zich als een 'gewone' hond en die nemen soms de pootjes.
Gelukkig konden we mevrouw geruststellen. Haar hond was terecht en we konden hem direct bij haar afleveren. Liefdevol en met tranen in haar ogen sloot ze de hond weer in haar armen.
“Als onze vrijwilligers met zo’n verhaal terugkomen, houd ik het zelf ook niet altijd droog”, vertelde coördinator Yvonne. “Daarvoor doen we dit, dat maakt ons werk zo waardevol.”
[foto: Hulphond Nederland]

Nieuwe dierenambulance en transportauto feestelijk in gebruik genomen

“Wie had begin 2022 kunnen denken dat we vandaag twee splinternieuwe voertuigen in gebruik zouden nemen, die door een ondernemer en via crowdfunding konden worden gefinancierd?”, begon voorzitter Jaap van Meijgaarden zijn toespraak in de oude brandweerkazerne in Leiderdorp.
Hij bedankte vrijwilligers Erwin Haveman en Henri Vorst voor het vele werk dat zij daarvoor hadden verricht: het uitzoeken van een geschikt type voertuig, het vinden van een dealer die bereid was een aantrekkelijke korting te geven en het ontwerpen van een efficiënte inrichting van de dierenambulance. Ook de striping is uniek, ontworpen door vrijwilliger Marcel van Gaalen.
Na het binnenrijden van de nieuwe voertuigen konden die door de aanwezigen worden bewonderd. De voorzitter bedankte nogmaals de eigenaar van Praxis Leiderdorp, die de financiering van de transportauto voor zijn rekening had genomen en de vele grote en kleine sponsoren die de crowdfunding van de dierenambulance tot een succes maakten. Die laatsten kregen een welgemeend applaus van de aanwezige medewerkers, vrijwilligers en andere genodigden. Hartelijk dank namens de dieren! ❤️

Video Unity Nieuws

Prachtige donatie van klanten Mijn Tafel Leiden

Vandaag heeft coördinator Yvonne Neuteboom een cheque ontvangen van Mijn Tafel Leiden ter waarde van € 175,00.
Mijn Tafel aan de Haarlemmerstraat is een winkel waar mensen een tafel kunnen huren om spullen te verkopen.
Ook staat er in Leiden een tafel met gedoneerde spullen, waarvan de volledige opbrengst naar een goed doel gaat. En het afgelopen half jaar was dat onze dierenambulance en vogelopvang.
Hartelijk dank namens de dieren!

Stichting ontvangt nieuwe transportauto van Praxis Leiderdorp

Vanmiddag overhandigde de eigenaar van Praxis Megastore Leiderdorp, Jan Kroese, ons de sleutels van onze nieuwe transportauto. Toen hij de 17 jaar oude voorganger een keer naast zich hoorde pruttelen, bedacht hij dat daar iets aan gedaan moest worden.
Het is niet de eerste keer dat Jan Kroese besloten heeft zijn hart te volgen en een transportauto aan een dierenorganisatie te schenken. Eerder deed hij dat al met de Stichting SPHOEK (=Spaanse Honden Ook Een Kans), die zwerfhonden opvangt in Spanje, welke meevliegen op het ticket van een passagier naar Nederland.
"Wij zijn ontzettend blij met deze nieuwe transportauto, een prachtig kerstcadeau", zegt voorzitter Jaap van Meijgaarden. "We zijn beperkt gehuisvest, waardoor we vrijwel dagelijks vogels en wilde dieren naar opvang elders in de regio moeten brengen en voor dat transport heb je niet een compleet ingerichte ambulance nodig. Deze transportauto is daarvoor meer dan welkom, ook omdat wij als gevolg van de sluiting van Wildopvang Zuid-Holland in Delft veel verder moeten rijden met wilde dieren die wij niet zelf mogen verzorgen. Daarnaast levert de vogelgriep ons ook extra ritten op en het ziet er naar uit dat dat permanent het geval zal zijn."
Namens bestuur, medewerkers en vrijwilligers, heel hartelijk dank!

🎄🎊 Gezellige feestdagen en een beestachtig goed 2023! 🎊🎄

Namens bestuur, medewerkers en vrijwilligers van Dierenambulance & Vogelasiel Regio Leiden, en natuurlijk de dieren die wij dit jaar konden helpen:
Hartelijk dank aan alle melders, volgers, donateurs en alle anderen die ons dit jaar hielpen en steunden❤️.

 

 

[ontwerp: Marcel van Gaalen | illustratie: Henk van der Gugten]

logo Zeterwoude

Persbericht: Zoeterwoude steunt de dierenambulance

Al jaren pleit het bestuur van de regionale dierenambulance er bij de betrokken gemeenten voor om de werkzaamheden van de stichting structureel te steunen. Het college van B&W van Zoeterwoude heeft besloten met ingang van dit jaar een bijdrage van € 0,25 per inwoner aan de dierenambulance toe te kennen en dat ook de komende jaren te blijven doen.
“Het opvangen van (wilde) dieren zonder eigenaar is een wettelijke taak van gemeenten”, laat burgemeester en portefeuillehouder Fred van Trigt van Zoeterwoude weten. “De dierenambulance ontvangt wekelijks meerdere verzoeken uit Zoeterwoude. Ze maken jaarlijks meer dan 100 ritten naar onze gemeente. Dat doen ze met vele vrijwilligers. Daar zijn we heel blij mee. Daarom ondersteunen wij ze vanaf nu heel graag. Ze vervullen een belangrijke maatschappelijke functie”.

Het bestuur van de dierenambulance ziet het besluit van Zoeterwoude als een stimulans voor de andere gemeenten in het werkgebied om de stichting ook structureel financieel te gaan steunen. “Wij vragen aan de gemeenten een bijdrage van € 0,25 per inwoner. Daarmee kunnen wij ongeveer 40% van onze vaste kosten dekken. De rest van onze kosten dekken wij uit donaties, ritvergoedingen en giften van particulieren”, bericht voorzitter Jaap van Meijgaarden.
“De structurele bijdragen van Leiden en Voorschoten komen in de buurt van de € 0,25 per inwoner. Van de overige gemeenten hebben we één keer een bijdrage ontvangen van Teylingen, Oegstgeest en Katwijk. Katwijk zal nog besluiten of hun bijdrage structureel wordt. Van Noordwijk en Leiderdorp hebben wij tot nu toe niets ontvangen.
Het besluit van Zoeterwoude is ook een steun in de rug van wethouder North van Leiden. Wethouder North heeft toegezegd de andere regiogemeenten te benaderen om een jaarlijkse bijdrage van € 0,25 per inwoner aan de dierenambulance toe te kennen."

logo Zeterwoude

Julianaschool Rijnsburg verrast Dierenambulance en Vogelasiel met cheque van € 250,-

Regelmatig zamelen de scholieren van de Julianaschool geld in voor een goed doel. Welk goed doel wordt bepaald uit de voorstellen die de leerlingen doen. In oktober is het Dierendag en staat elk jaar een dierenhulporganisatie centraal. Een leerling vond eerder een gewonde duif en was erg onder de indruk van het werk van de dierenambulance. Zij stelde voor om de dierenambulance te kiezen. Wat lief!

Met een prachtige cheque van € 250,- verschenen gisteren vijf leerlingen bij onze vestiging in Leiderdorp. Daar kregen ze van Pieter van de vogelopvang een rondleiding. Hij vertelde de kinderen hoe verschillend vogelsoorten verzorgd worden, welk voedsel ze krijgen en hoe, waarom sommige vogels eerst in een warmtekast moeten worden verzorgd voordat ze naar een kooi kunnen en nog veel meer.

De leerlingen vonden het super interessant. Na afloop kregen ze van ons een Dierenredder-oorkonde en ons boekje Het avontuur met de zwaan.
“We genieten ontzettend van dit soort initiatieven, vooral van het enthousiasme van de kinderen. Het maakt ons werk extra leuk en het geld kunnen we goed gebruiken”, liet een blije Yvonne Hijman, coördinator van de dierenambulance, weten.

Lieve kinderen (en ouders!) van de Julianaschool, hartelijk dank namens de dieren! 🦆🦇🐕🐈🦢🐿🦔

“Dieren redden wordt te duur voor de dierenambulance”

In het item "Spreektijd" van Omroep West kreeg bestuursvoorzitter Jaap van Meijgaarden de gelegenheid om in 2 minuten duidelijk te maken hoe - zeker nu - het uitblijven van structurele financiering door regiogemeenten het bestaan van onze dierenambulance en vogelasiel bedreigt.
En hoe belangrijk daardoor ook de financiële steun van donateurs is.

"De zorg voor dieren is de zorg van ons allen."

 

Haas

Sluiting Wildopvang Delft ramp voor opvang wilde dieren en dierenambulances

Persbericht n.a.v. aangekondigde sluiting Wildopvang Zuid-Holland.

“Het is bijzonder wrang dat juist op Werelddierendag de Wildopvang in Delft heeft moeten besluiten per 1 januari de werkzaamheden te beëindigen en vanaf 11 oktober geen dieren meer opneemt”, laat secretaris Hans Tebra weten.
“Voor de dieren zelf is het een ramp. De regionale dierenambulances die gebruikmaken van Wildopvang Delft moeten vanaf volgende week op zoek naar opvang elders en deze (schaarser wordende) specialistische opvangcentra zijn al zo zwaar belast. Het langere vervoer betekent meer stress voor de dieren en daarmee minder kans op herstel, hogere transportkosten en meer inzet van vrijwilligers. Ook voor ons. Wij rijden nu meerdere keren per week naar Delft met wilde dieren, die wij niet zelf kunnen en mogen verzorgen. Daarvoor zullen wij alternatieven moeten zoeken, als die er al zijn, want bijna overal staat het water bij de wildopvang financieel tot aan de lippen. Dat Delft om die reden heeft moeten besluiten te stoppen is intriest.”

"Het moeten sluiten is een gevolg van het feit dat de Rijksoverheid, Provincie Zuid-Holland en tal van gemeenten nog steeds niet thuis geven wat betreft de structurele financiering van transport en opvang van wilde dieren.
Dit ondanks het recente advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Deze adviseerde ‘het Rijk om in overleg te treden met de andere overheden over ieders verantwoordelijkheden in de opvang van hulpbehoevende wilde dieren, inclusief structurele financiële ondersteuning vanuit de overheid van wildopvang in Nederland’.
De provincie heeft op grond van de Wet Natuurbescherming een coördinerende taak. In die wet is opgenomen dat een ieder een zorgplicht heeft wat betreft de natuur en de bescherming van wilde dieren.
Gelet hierop hebben wij meerder keren vergeefs een beroep op de provincie gedaan voor financiering. En ook bij diverse regiogemeenten vangen wij tot nu toe bot. Die schuiven hun verantwoordelijkheid af op de provincie, die op ons laatste verzoek zelfs niet heeft gereageerd.
Het sluiten van Wildopvang Zuid-Holland zal voor ons tot een verdere toename van ons exploitatietekort leiden. Als dat niet verandert, zullen wij over een aantal jaren eenzelfde besluit als Delft moeten nemen, vrezen wij. Dat moet hoe dan ook worden voorkomen.”

Voor verdere informatie over dit persbericht kunt u terecht bij secretaris Hans Tebra (06 – 54 32 18 38).

> zie ook: bericht sluiting door Wildopvang Zuid-Holland (03-10-'22)

> zie ook: 'Wildopvangcentra maken zich zorgen na sluiting opvang Delft: Wij zitten nu al vol.' (Omroep West d.d. 10-10-'22)

Haas