Informatie-bijeenkomsten

Ben je een dierenvriend en raakt het je als dieren in nood niet kunnen worden geholpen door gebrek aan vrijwilligers? Kijk dan of je aan ons centralistenteam mee wilt doen!

Daarvoor organiseren we in mei 2 informatie-bijeenkomsten.

Ondanks dat er meer dan 100 vrijwilligers actief zijn bij onze dierenambulance en in ons vogelasiel, lopen wij er iedere lente- en zomerperiode helaas regelmatig tegenaan dat er gaten vallen in ons rooster. Daardoor zijn we soms niet in staat uit te rukken. Dat is met name een gevolg van een tekort aan vrijwilligers bij onze telefooncentrale. In de drukke periode in de lente en vroege zomer staat de telefoon van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat niet stil. Ook onze vrijwilligers gaan met vakantie, daardoor komt het soms voor, dat wij geen vrijwilligers hebben om de telefoon op te nemen en lopen we het risico dat dieren in nood daardoor niet geholpen kunnen worden. Wil je daar een eind aan maken? Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail naar info@dierenambulanceleiden.nl.

Op dinsdagavond 7 mei om 19.30 uur en op zaterdag 11 mei om 10.00 uur organiseren wij informatie- bijeenkomsten, waarin wij een toelichting geven op wat het werk van centralist inhoudt. Dat vraagt namelijk de nodige vaardigheden van je. Naast tact in het voeren van gesprekken, moet je over computervaardigheden beschikken om de gegevens over de meldingen in te voeren in ons registratiesysteem, advies kunnen geven aan bellers en instructie aan onze chauffeurs en transporteurs. Zeker in de zomerperiode wordt er veel van je stressbestendigheid gevraagd.

Tijdens de informatiebijeenkomsten maken wij een afspraak voor een individueel intakegesprek (of we houden het geprek direct op de bijeenkomst, als je dat wilt) en ga je daarna zo spoedig mogelijk aan de slag als duo-partner van een ervaren centralist. Daarbij kijk je eerst de kunst af, voordat je zelfstandig de telefoon gaat beantwoorden. Het duo-schap biedt de mogelijkheid om elkaar af te wisselen, waardoor de een de telefoon bedient en de ander naast invoeren van gegevens in het systeem, even tijd heeft om thee, of koffie te halen en uit te puffen.

Geef in je e-mail s.v.p. aan, aan welke van de bijeenkomsten je deel wilt nemen. Wij hopen je op een van onze informatiebijeenkomsten te kunnen begroeten.

De bijeenkomsten zijn op onze locatie in Leiderdorp, Draadbaan 14. Dan kun je gelijk even ons vogelasiel bekijken!

Weer vaker gereden in 2023

Dierenambulance voerde niet minder dan 5.346 ritten uit

Steeds meer wilde dieren vervoerd:

De afgelopen jaren steeg het aantal ritten dat door onze ambulances en onze transportauto werd uitgevoerd. Die trend heeft zich in 2023 doorgezet, zij het beperkt. Het totaal aantal ritten nam toe van 5.272 in 2022 naar 5.346 in 2023.

Getallen en feiten:

Onze ambulances maakten 4.674 ritten en 672 ritten werden door onze transportauto uitgevoerd. Dat ging vooral om wilde dieren, die naar andere wildopvangorganisaties moesten, omdat wij die zelf niet konden, of mochten, verzorgen. Dan gingen we naar Vogelopvang De Wulp in Den Haag, Egelopvang Zoetermeer en Wildopvang Delft, naast de wildopvang in Gouda en de vogelopvang in Haarlem. 70%  van de ambulanceritten betroffen ritten voor wilde dieren.

Dus ook hogere kosten

Samen met de kosten van ons vogelasiel is transport en opvang van wilde dieren onze grootste kostenpost en daarmee ons grootste punt van zorg. Wilde dieren hebben in tegenstelling tot huisdieren geen eigenaar, die je een rekening kunt sturen voor onze dienstverlening.

Meer gemeenten betrokken

Gelukkig hebben de 8 gemeenten in onze regio, met name om die reden, besloten bij te dragen aan onze kosten. Maar toch zien we voor het derde jaar op rij een aanzienlijk tekort tegemoet.

Provincie aan zet:

De provincie Zuid Holland heeft wettelijke taken in het kader van de Wet Natuurbescherming. Bovendien is in het nieuwe coalitieakkoord van het College van Gedeputeerde Staten opgenomen dat de provincie “Gaat investeren in wildopvang”. Daarom rekenen wij erop dat wij niet tevergeefs een beroep op de provincie kunnen doen voor een structurele bijdrage aan onze kosten.

Cheque voor dierenambulance

Afgelopen december ontving voorzitter Jaap van Meijgaarden van de Dierenambulance - Vogelasiel regio Leiden uit handen van voorzitter Maria Smits van Kringloopwinkel SOEK in Oegstgeest een cheque met het prachtige bedrag van € 1.500,=. Die overhandiging vond plaats tijdens de kerstviering van de vrijwilligers van die kringloopwinkel. Niet alleen de dierenambulance ontving een cheque. Ook de organisatoren van een kerstdiner voor alleengaanden ontvingen een cheque. Het is de gewoonte van de kringloopwinkel om de winst, die jaarlijks gemaakt wordt, uit te delen aan goede doelen. De dierenambulance is heel blij met deze geweldige cheque, want ondanks dat inmiddels alle gemeenten besloten hebben om de dierenambulance - vogelasiel financieel te gaan steunen, ziet het er helaas toch naar uit dat de exploitatie van de stichting voor het derde jaar op rij met een negatief resultaat zal sluiten.

Op de foto voorzitter Maria Smits, die de cheque overhandigt aan Jaap van Meijgaarden. De foto is gemaakt door Eef van Meerten, coördinator van het vogelasiel.

Dierenambulance sluit om 9 uur ‘s avonds

Ondanks alle extra diensten en inspanningen van onze coördinatoren en vrijwilligers lukt het in de vakantieperiode niet om de roosters voor centralist, chauffeur en bijrijder geheel te vullen. Daarom hebben we vroeger in het jaar dan normaal besloten om de avonddienst in te korten. We willen niet dat er mensen omvallen. Dat betekent dat we, na overleg met de coördinatoren, besloten hebben om vanaf maandag 14 augustus om 9 uur ’s avonds te sluiten. Avonddiensten zijn nu de meest problematische diensten om te vullen. Op momenten dat er echt geen mensen beschikbaar zijn, zullen we moeten sluiten. We hopen dat dit zo min mogelijk nodig zal zijn, maar het is niet anders.
We hebben met zijn allen, bestuur, vaste medewerkers en vrijwilligers ons uiterste best gedaan om alle gaten te vullen, maar nu dreigen er mensen om te vallen. Dat kan niet en dat moeten we met elkaar niet laten gebeuren. Vandaar dat we dit besluit hebben moeten nemen.

We zoeken vrijwilligers

Voor alle functies in onze organisatie hebben we plaats  voor nieuwe vrijwilligers. Lees de vacatures in "Over Ons > Word vrijwilliger".

Recente gevallen vogelgriep

Ambulanceteam Barbara en Yvonne hebben deze week in Zoeterwoude een zieke gans opgehaald. Omdat het dier duidelijk de symptomen van vogelgriep toonde, heeft Barbara eerst de beschermende kleding aangetrokken die in het protocol van de Rijksoverheid staat. Daarna is de gans naar één van onze dierenartsen gebracht. De diagnose werd bevestigd en het dier is ingeslapen. De afgelopen week hebben we helaas ook enkele meldingen van zwanen gehad die met de vogelgriep waren besmet.

Ook versufte vogels die tam lijken omdat ze van dichtbij te benaderen zijn, zijn mogelijk geïnfecteerd.

  • Raak de vogels niet aan. Het oprapen van dode vogels waarvan de doodsoorzaak niet duidelijk is, kan gevaarlijk zijn. Aan dode vogels kun je niet zien of ze met vogelgriep besmet zijn. Laat ook je hond afstand houden.
  • Meld levende vogels met vogelgriep verschijnselen direct bij de dierenambulance! Meld overleden vogels bij je gemeente.
  • Mocht je dode of stervende vogels zien, dan is het is belangrijk om deze vogels ook voor eventueel onderzoek te melden. Hiermee wordt een beter beeld verkregen van de geografische spreiding van het virus en van de verspreiding onder verschillende vogelsoorten. Melden kan op de site van SOVON Vogelonderzoek.

 

Katwijk gaat ons financieel steunen

Het college van B&W van de gemeente Katwijk heeft besloten ons dit jaar een bijdrage te verlenen van € 5.000,= en over een structurele ondersteuning in de volgende jaren nog een besluit te nemen. Dit staat los van onze heel recente fondswerving voor een nieuwe ambulance (nieuwsbericht van 31 augustus). Ons persbericht over de hoge brandstofprijzen is voor het nieuwe college de aanleiding geweest.

Crowdfunding voor nieuwe dierenambulance van start

Werkpaard van Dierenambulance Leiden zakt nu echt door zijn hoeven...

Update: t/m 21 september hebben we al € 7.558,- aan giften ontvangen. Hartelijk dank voor uw bijdragen!

“Na 17 jaar en ongeveer 275.000 km op de teller en recent ook nog een kapotte versnellingsbak, is onze tweede dierenambulance rijp voor de sloop”, laat Jaap van Meijgaarden, bestuursvoorzitter van onze stichting weten. “Een nieuwe ambulance is echter een kostbare zaak, zeker voor een stichting die vorig jaar een aanzienlijk verlies van bijna € 50.000,= leed en voor 80% van haar uitgaven afhankelijk is van inkomsten van particulieren. “
Daarom starten we een crowdfunding. Die is hard nodig om te voorkomen dat gewonde of verweesde dieren aan hun lot moeten worden overgelaten.
De ruim € 40.000,= die voor een nieuwe ambulance nodig is, hopen we met deze actie bij elkaar te krijgen.

Door deze actie, de aanschaf van een nieuwe ambulance te ondersteunen, zijn mensen er zeker van dat hun bijdrage volledig terechtkomt bij de zorg voor gewonde en ontheemde dieren in onze regio. Met giften aan landelijke organisaties heeft men die zekerheid niet.
Om de actie onder de aandacht te brengen, wordt een persbericht aan redacties van kranten in ons werkgebied verstuurd en wordt o.a. gebruikgemaakt van Facebook en Instagram. Daarnaast gaan wij regionale organisaties en bedrijven direct benaderen. En natuurlijk gaan onze ruim 100 vrijwilligers zich hiervoor actief inzetten.

Helpt u mee? Giften voor de nieuwe ambulance zijn via onze website op eenvoudige wijze over te maken. KLIK HIER A.U.B.

Behalve door de gemeenten Leiden en Voorschoten wordt de stichting door de andere regiogemeenten helaas nog niet structureel financieel ondersteund. Daarom is uw hulp heel erg welkom.